"Wat gedacht van al die vakbonds-afgevaardigden die pesten gewoon door de vingers zien?"

Wat leeft er op de arbeidsmarkt? Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de werkvloer. Deze week uit Filip Michiels zijn mening over pestgedrag op het werk.

Terwijl de pedofilieschandalen in de kerk nog volop nieuwe schokgolven rondsturen, duikt daar al een andere lekkere brok op voor de media: pestkoppen op het werk en hun slachtoffers. Sappige verhalen, shockerende beelden, onthutste commentaren en – waar halen ze zo snel? – nu ook al de obligate studie. Waaruit moet blijken dat zomaar eventjes 1 op 8 werknemers zich gepest voelt. Los van het feit dat we de nodige reserves koesteren bij studies die bijna op commando op de voorpagina’s verschijnen, lijdt het geen twijfel dat pesten op het werk een onderschat probleem is. Net zoals dat met pedofilie, pesten op school of met familiaal geweld het geval is. En dat het fenomeen dus meer aandacht verdient, op alle mogelijke vlakken en via alle kanalen.

Tot daar evenwel ook het begrip voor de opgeklopte heisa van de voorbije dagen. Als we er veiligheidshalve van uitgaan dat één op tien werknemers regelmatig pesterijen moet ondergaan, dan hebben we eenvoudigweg allemaal boter op het hoofd. Of kan u zich inbeelden dat in een middelgroot bedrijf van pakweg 200 werknemers, waarvan er dan gemiddeld 20 gepest worden, veel collega’s dat niét zouden merken? Lijkt het u aanvaardbaar dat het stevig betaalde middenmanagement met zulke gigantische oogkleppen rondloopt dat het niet ziet welk triest lot 20 werknemers wacht wanneer ze zich ‘s morgens naar hun bureau of werkplaats slepen? Of wanneer dezelfde werknemers zich opvallend vaak ziek melden, het zat om weer eens kop van jut te zijn.Erger nog: wat gedacht van die vele duizenden vakbondsafgevaardigden die dit gewoon door de vingers zien? Terwijl het hun verdomde plicht en primaire taak is om zich in te zetten voor het sociale welzijn op de werkvloer. En last but not least: hoeveel duurbetaalde studies of nietszeggende vakliteratuur moeten al die hr-verantwoordelijken nog onder ogen krijgen, alvorens in te grijpen waar nodig, en dus te doen waarvoor ze betaald worden?

Pestgedrag op het werk is niét nieuw, en als de nu aangehaalde cijfers kloppen dan blijft ook elke individuele werknemer – soms al jarenlang – in gebreke. En daarom is het net iets te vrijblijvend om nu collectief langs de zijlijn te staan schreeuwen. Schuldig verzuim, was dat niet exact wat we de kerk de voorbije maanden zo enthousiast wilden aanwrijven?