Wat doen bij pesten op het werk?

Wat moet je als werknemer doen als je gepest wordt? Vooral niet bij de pakken blijven zitten, zegt Sofie Mertens van ISW Limits, en de nodige stappen ondernemen.

"Slachtoffers kunnen om te beginnen hun probleem aankaarten bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Die vertrouwenspersoon moet bepaalde vaardigheden hebben – vertrouwd zijn met hulpverleningstechnieken, discreet zijn, … . Die persoon kan bemiddelen tussen de partijen en zo het probleem oplossen."

"Is er geen vertrouwenspersoon, dan kan het slachtoffer zich wenden tot een externe of interne preventie-adviseur psychosociale aspecten, die wel bij wet verplicht is. Ook die zal in eerste instantie het probleem informeel proberen op te lossen."

"Komt er geen oplossing, dan kan het slachtoffer formeel klacht indienen. Vanaf dan krijgt het slachtoffer ontslagbescherming, voor zover het gaat over aspecten die met het pesten te maken hebben. De preventie-adviseur stelt dan een dossier samen, luistert naar de verschillende partijen en eventuele getuigen en legt uiteindelijk een rapport met een aantal aanbevelingen aan de werkgever voor. Het is de bedoeling dat die de aanbevelingen uitvoert."

"Gebeurt dat niet, dan kan de werknemer de sociale inspectie inschakelen. En die kan de werkgever op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Of, als hij volhardt, hem beboeten."

Terug naar het hoofdartikel 'Kan u zich beschermen tegen pestkoppen?'