Wacht met verhogen minimumloon

Het recente pleidooi voor hogere minimumlonen klinkt voor velen erg aanlokkelijk. Onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat minimumlonen de inkomensongelijkheid in een land helpen verminderen. Aan de andere kant is het ook een feit dat het verhogen van de loonkost voor de zwaksten op de arbeidsmarkt ertoe kan leiden dat ze uit de markt geprijsd worden. Als door een goedbedoeld beleid laaggekwalificeerden uit de arbeidsmarkt geduwd worden, hebben we het omgekeerde bereikt van wat we wilden. De Europese arbeidsmarkt heeft de neiging diegenen af te schermen die een job hebben (de insiders) van de concurrentie van diegenen die een job zoeken (de outsiders). Vooral in landen met massale jeugdwerkloosheid zoals Spanje en Griekenland leidt dit tot schrijnende toestanden.
Op dit moment moet alles op alles gezet worden om de jobkansen voor de allerzwaksten niet nog meer in gevaar te brengen. Het debat over het verhogen van minimumlonen kan dan ook best enige tijd opgeborgen worden, totdat de economische kaarten gunstiger liggen.

Laten we de discussie dan ook voeden met de juiste cijfers. De argumenten om het minimumloon te verhogen zijn sterker als dat erg laag is, maar de cijfers wijzen aan dat dit voor ons land helemaal niet het geval is. Het Belgische minimumloon ligt immers eerder aan de hoge kant: enkel in Nederland en Luxemburg ligt het nog hoger. Bovendien zijn de minimumlonen in België sinds 2005 al met meer dan 19 procent gestegen, tegen bijvoorbeeld 9 procent in Frankrijk en 14 procent in Nederland.

De oproep van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw op 1 mei op om het minimumloon met 10 procent te verhogen, moet vooral gezien worden in het kader van de sociale verkiezingen. Al vaak leidde deze periode tot een opbod tussen vakbonden. Een vroegere vakbondsleider pleitte in 2006 nog voor een eenheidsvakbond. De ervaring in Scandinavische landen toont dat dit ook voor het algemeen belang een goede zaak kan zijn.

Tekst: Ivan Van de Cloot

Ivan Van de Cloot (35, @IvanVandeCloot) is hoofdeconoom bij het Itinera Institute, een onafhankelijke denktank voor duurzame economische groei en sociale bescherming.