Waarom vrouwen wel meer de baas moeten worden

Nog steeds slagen weinig vrouwen erin om naar de bedrijfstop door te groeien. Hoe komt dat? Marianne De Geyter, zaakvoerder en coach bij Werk Met Zin, schijnt haar licht op de genderkloof en formuleert enkele richtlijnen voor vrouwen op de werkvloer.

 

“Op de werkvloer leven nog veel clichés en vastgeroeste percepties die teruggaan naar de evolutietheorie en de oerdrift. Mannen streefden in de groep naar status en dominantie, en vrouwen voelden zich tot dit type man aangetrokken omdat het een grotere kans gaf op een goed nageslacht. Die machtspatronen zijn moeilijk om te buigen, ook op de werkvloer.” 

 

 

Een gemengd managementteam presteert beter

Nochtans tonen verschillende studies aan dat de werksfeer in gemengde teams beter is en dat een evenwichtige samenstelling tot beter prestaties leidt, ook op managementniveau. De Universiteit Twente concludeerde dat mannen rationeler zijn, meer belang hechten aan rangorde en beter zijn in het in stand houden van een bepaalde gang van zaken. Vrouwen staan meer open voor inhoudelijke creativiteit en vernieuwing. Ze zijn bovendien meer bereid om ideeën en suggesties van collega’s op te pikken. 

 

Marianne De Geyter: “Ook qua communicatie is er een verschil: mannen communiceren eerder kort en resultaatsgericht, terwijl vrouwen meer letten op hun lichaamstaal. Het ene is niet beter dan het andere: we moeten het zien als een gelijkwaardigheid, als een perfecte aanvulling van elkaar. De rol van de CEO is hierin heel belangrijk. De manier waarop die omgaat met genderverschillen sijpelt onvermijdelijk naar lagere managementniveaus door. We zien gelukkig een positieve tendens: vrouwen krijgen langzaamaan meer kansen om door te groeien.”

 

Authentiek leidinggeven

En hoe pakken vrouwen het dan best aan wanneer ze op een dag in een leidinggevende functie terechtkomen? 

De Geyter: “Je moet vooral proberen om vanuit je eigenheid leiding te geven in plaats van het mannelijke voorbeeld na te bootsen. Het empathische vermogen van vrouwen is hun grote voordeel, maar ook een valkuil: als je je te veel inleeft en gedragingen afleest, steekt twijfel de kop op. Je moet als leidinggevende tenslotte verschillende stijlen van leidinggeven kunnen hanteren, afhankelijk van de situatie.”

 

Lees ook:

Genderdiversiteit op de werkvloer kan beter

Vrouwen aan de top: niet (altijd) evident

Maak je als vrouw beter eerst carrière of eerst kinderen?