Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Waar wordt het meest op bespaard?

Wie nam er deel?

  • 2.216 hoogopgeleide deelnemers
  • online enquête in februari 2012 via onze websites
  • Werknemers met bachelor- (44%) of masterdiploma (56%)
  • 54% vrouwen, 46% mannen
  • 58% uitvoerende functies, 16% lager management, 20% midden management en 6% hoger management
  • 26% bezit beslissingsbevoegdheid over besparingen, 74% heeft die niet
  • 44% tussen 25 en 34 jaar, 25% tussen 35 en 44 jaar en 17% tussen 45 en 54 jaar

Wordt er meer bespaard sinds september 2011?

19%  Ja, maar het is niet storend
21%  Ja en storend
21%  Neen, maar er worden wel besparingen verwacht
20%  Neen, en er worden geen extra besparingen verwacht
18%  Niet op de hoogte
(bron: ‘Besparingen op de werkvloer’, enquête Vacature-Références, februari 2012)

De economische terugval van de voorbije maanden laat zich in vele bedrijven in België voelen. 40 procent van de deelnemers aan onze enquête zegt dat er in hun bedrijf meer bespaard sinds september 2011, 21 procent verwacht een nieuwe besparingsronde.

Op welke posten is er bespaard? En hoe storend vindt u dit? 

(binnen organisaties waar deze besparingspost van toepassing is)

    % van bedrijven waar op deze post bespaard wordt    % van deelnemers die dit storend vindt
1 Personeel (aanwervingstop, geen verlenging tijdelijke contracten, ontslagen door herstructurering, …) 67% 51%
2 Teamactiviteiten (afschaffen personeelsfeesten, goedkopere feesten, schrappen teambuildings of wekelijkse drink, …) 56% 26%
3 Papier (dubbelzijdig printen, minder papier verbruiken, minder aankopen, …) 56% 6%
4 Zakenreizen (beperking van het aantal, goedkopere vluchten en hotels, beperking tussenkomst onkosten, …) 51% 20%
5 Salarissen (uitstellen of beperken van loonsverhoging, salarisverlaging, indexering overslaan, …) 46% 41%
6 Bedrijfswagens (afschaffing van bedrijfswagens voor bepaalde functies, verlenging leasingcontracten, goedkopere auto’s, …) 42% 17%
7 Opleidingen (verlaging opleidingsbudget, stopzetten opleidingstrajecten, nog alleen praktisch bruikbare opleidingen, …) 41% 33%
8 Bonussen (afschaffen of beperken van bonussen, beloofde bonussen niet uitbetalen, …) 39% 33%
9 Productie (vermindering productie, goedkopere grondstoffen en onderdelen, zuinigere machines, …) 38% 17%
10 Versnaperingen (hogere prijzen in de drank- of de snoepautomaat, afschaffing van gratis koffie, koekjes, fruit, …) 35% 16%
11 Salesbudget 35% 11%
12 Marketingbudget 33% 14%
13 Onderzoek en ontwikkeling 33% 26%
14 Catering (afschaffen van of hogere prijzen in de kantine, verminderen werkgeversbijdrage maaltijdcheques, …) 29% 16%
15 Abonnementen (op kranten, week- of vakbladen papier of online) 29% 9%
16 Verwarming (thermostaat enkele graden lager, bepaalde ruimtes niet verwarmen, …) 28% 12%
17 Computers (geen vernieuwing computers of laptops, …) 26% 21%
18 Telefonie 22% 11%
19 Internet (strenger gebruik, vermindering tussenkomst voor thuisgebruik, …) 13% 8%
20 Woonwerkverkeer (vermindering terugbetaling van openbaar vervoer of van tankkosten, …) 11% 7%

(bron: ‘Besparingen op de werkvloer’, enquête Vacature-Références, februari 2012)

Er is meer bespaard dan u vermoedt

De topmedewerkers in de bedrijven geven systematisch meer besparingen aan op de grote budgetten zoals marketing of productie dan de niet-beslissers. Wat betekent dat onze bedrijven (veel) meer bespaard hebben dan hun eigen mensen beseffen.

  Beslissers Niet-beslissers
Productie 31% 17%
Marketing 38% 23%
Sales 38% 24%
Bedrijfswagens 41%  29%
Zakenreizen 53% 35%

Bron: ‘Besparingen op de werkvloer’, enquête Vacature-Références, februari 2012)

Terug naar het hoofdverhaal