Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Veiligheid op het werk

Veiligheid op het werk blijft een actueel thema. Regelmatig bereikt ons via de media een bericht van een onveilige situatie die tot een arbeidsongeval geleid heeft. Deze informatie staat in contrast met de acties die verschillende bedrijven ondernemen om het tij te doen keren. Er is al een belangrijk stuk weg afgelegd, maar veiligheid blijft nood hebben aan een bril die vooruit kijkt en steeds opnieuw zoekt naar verbetering.

Dit streven roept ook direct vragen op. Waarom lukt het soms niet om mensen te stimuleren veiliger te werken? Welke balans kan men opmaken van de huidige wetgeving en haar rol om ongevallen te vermijden? Wat zijn concrete acties die men neemt om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen? Dit dossier zoekt het voor u uit.

i.s.m. Arista