Uw carrière in de file

Hoelang staat iemand in de file doorheen zijn hele carrière? In primeur, en op vraag van Vacature Magazine, berekende Transport & Mobility hoeveel uren van uw werkende leven u in uw wagen doorbrengt.

Hoe gingen we tewerk?

Bij de berekening vertrekken we van deze veronderstellingen:
• Een carrière start begin 2010 en duurt 35 jaar, gedurende die periode blijft iemand in dezelfde regio wonen en in dezelfde regio werken (bv. wonen in Antwerpen, werken in Brussel).
• We gaan uit van een voltijds werkregime (5 dagen per week, 8 uur per dag), elk jaar heeft iemand 10 officiële verlofdagen, 20 vakantiedagen en zijn er 5 dagen ziekteverlof. Dat maakt dat er op jaarbasis 225 werkdagen zijn.

Transport & Mobility (T&M) bekijkt van jaar tot jaar hoe de reistijden en verliestijden zich ontwikkelen, gebaseerd op de jaarlijkse verwachte procentuele toename van de verliestijden. Die toename is gebaseerd op de resultaten uit een eerdere studie van T&M, waarin het de verkeersvolumes en verliestijden van 2007 naar 2020 extrapoleerde in de piekperiodes. Daaruit bleek dat de verliestijden van 2007 tot 2020 met 26,58% toenemen in Vlaanderen, en met 14,83% in Wallonië (telkens met ongewijzigd beleid). Indien we dat omzetten naar een jaarlijkse toename, dan komt dat neer op 1,83% voor Vlaanderen en 1,07% voor Wallonië. Met dat percentage berekenen we jaar na jaar de reistijden en verliestijden, waarna we die optellen over de duur van de 35-jarige carrière.

Hoelang zit u tijdens uw carrière in de wagen?

   
TIJD IN DE WAGEN
WAARVAN IN FILE
PENDELEN + WERK
WONEN WERKEN
Uren
%
Uren 
%
Uren
%
Brussel Charleroi
7.838
2.6%
1.047
13%
70838
23.1%
Charleroi Brussel
8.736
2.8%
1.959
22%
71736
23.4%
Brussel Oostende
17.414
5.7%
2.969
17%
80414
26.2%
Oostende Brussel
18.277
6.0%
3.846
21%
81277
26.5%
Brussel Gent
7.518
2.5%
1.335
18%
70518
23.0%
Gent Brussel
8.222
2.7%
2.052
25%
71222
23.2%
Brussel Antwerpen
5.451
1.8%
996
18%
68451
22.3%
Antwerpen Brussel
6.680
2.2%
2.212
33%
69680
22.7%
Gent Antwerpen
10.770
3.5%
1.873
17%
73770
24.1%
Antwerpen Gent
11.019
3.6%
2.311
21%
74019
24.1%
Brussel Leuven
2.071
0.7%
100
5%
65071
21.2%
Leuven Brussel
3.585
1.2%
1.614
45%
66585
21.7%

Kijken we bijvoorbeeld naar mensen die in Antwerpen wonen en in Brussel werken, dan zien we dat ze tijdens hun carrière zo’n 6.680 uren (of 278 volle dagen) in de wagen van en naar het werk zitten; dit komt neer op zo’n 2,2% van hun totale tijdsbesteding in die 35 jaren. Van die 6.680 uren staan zij 2.212 uren in de file, wat zo’n 33% van hun pendeltijd uitmaakt.
In totaal spenderen zij zo’n 69.680 uren aan pendelen en werken, wat overeenkomt met zo’n 22,7% van hun totale tijdsbesteding gedurende 35 jaren.

Wie staat het langst in de file?

Het verkeer naar Brussel heeft het meeste hinder van files, waarbij Leuven en Antwerpen er bovenuitsteken met respectievelijk 45% en bijna 35% filetijd. Deze pendelaars spenderen zo’n 1.614 en 2.212 uren in de file gedurende hun 35-jarige carrière. De andere trajecten zijn ongeveer gelijkwaardig. Opvallend is dat mensen die in Brussel wonen en Leuven werken het minst hinder van de files hebben; dit komt omdat zij altijd tegen de files inrijden.

Bron: Schatting verliestijden op trajecten, Transport & Mobility, Sven Maerivoet, december 2010.

18.696

Op een typische werkdag verliezen we met ons allen in de ochtendspits (tussen 6 en 9 uur) zo’n 18.696 uren door de files. Ofwel: een gemiddelde filelengte van zo’n 139 kilometer. De totale tijdskost loopt op tot zo’n 259.967 euro.