Uitkeringsfraude is maar topje van de ijsberg

Volgens het kabinet van Carl Devlies, die als Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding in de ontslagnemende regering vooral de grote georganiseerde sociale en fiscale fraude moet aanpakken, loopt ons land jaarlijks zes tot zeven miljard aan inkomsten mis. “Een recente studie van de Nationale Bank wijst uit dat de totale som die jaarlijks door fiscale en sociale fraude verloren gaat rond 3,8% van het bbp schommelt,” stelt woordvoerder Stefan Huysentruyt. “Uitgaande van een bbp van 335 miljard en een overheidsbeslag van 50 procent leidt dit dan tot een verlies aan inkomsten voor de staat van 6,2 miljard euro. Dan hebben we het dus over onterechte sociale uitkeringen, ontdoken sociale bijdragen en gemiste fiscale ontvangsten.”

Terug naar het hoofdartikel 'Gesjoemel met sociale uitkeringen'