Telewerken nog niet ingeburgerd in België

Bij onze noorderburen geraakt thuiswerken goed ingeburgerd. Dat merk je aan het ruime aanbod informatie dat over dit onderwerp te vinden is en de vele websites die tegemoetkomen aan de vraag.

België hinkt een beetje achterop. In het systeem van thuiswerken stappen vergt een mentaliteitsverandering van zowel de werkgever als de werknemer. Tevens is het belangrijk om een duidelijke wetgeving rond dit onderwerp uit te stippelen.

Een duidelijke wetgeving is er momenteel nog niet. Wél voorziet de tewerkstellingswet een categorie 'thuiswerkers' in haar teksten, maar hiermee wordt eerder verwezen naar thuisarbeid. In juli 2000 keurde de Nationale Arbeidsraad een advies goed over de invoering van een apart statuut voor thuisarbeid.

Ondanks deze moeizame start vinden we in België een aantal initiatieven terug die het thuiswerken promoten. Eén daarvan is de Belgian Telework Association (BTA).

Belgian Telework Association

De hoofdbekommernis van deze onafhankelijke vzw is het thuiswerken in al zijn facetten te promoten en kenbaar te maken aan een breder publiek.

Naast het uitvoeren van studies, startte de BTA eveneens een platform waar de verschillende socio-economische actoren die geïnteresseerd zijn in deze nieuwe manier van werken van gedachten kunnen wisselen. Onder de BTA-leden vinden we onder andere KMO's, openbare diensten, onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen. BTA werkt samen met Belgische beroepsverenigingen zoals BELTUG en AGORIA en heeft zusterorganisaties in heel Europa.

De BTA is geen arbeidsvoorziener of -bemiddelaar. Ben je op zoek naar telewerk, dan kan European Telework Associates, één van de BTA-leden, je verder helpen. Dit bedrijf zette namelijk een beurs op waar vraag en aanbod verzameld worden.

Je kan bij de BTA wel terecht voor allerhande info over de wetgeving rond telewerken en de praktische en sociale aspecten die ermee verbonden zijn. Je kan documentatie opvragen of een bezoekje brengen aan hun uitgebreide bibliotheek.