Telewerken kan je op 3 manieren

Is het nu telewerken of thuiswerken? Beide begrippen worden door elkaar gebruikt, hoewel men het vaak over eenzelfde manier van werken heeft.

Wat is telewerken?

De term telewerken gebruiken we als het over het overkoepelende begrip afstandwerken gaat.

Telewerken =het flexibiliseren van werk naar plaats en tijd, waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie. (definitie volgens het TelewerkForum)

Je werkt dus, al dan niet deeltijds, op een andere dan de traditionele werkplaats, maar houdt contact met het bedrijf waarvoor je werkt door middel van telecommunicatietechnieken.

In het algemeen spreken we van telewerk als drie voorwaarden ingevuld zijn:

  1. je werkt vanuit een andere plaats dan de gebruikelijke vaste werkplaats
  2. je verricht je werk gedurende een bepaald gedeelte van de werkweek
  3. je beschikt over de nodige middelen om te werken en te communiceren.

Verschillende vormen van telewerken

Je kunt op drie verschillende manieren telewerken, namelijk:

1. Thuiswerken

Je doet (een deel van) je werk thuis. Er wordt een arbeidsovereenkomst opgesteld tussen de werknemer en zijn werkgever.

2. Mobiel werken

Door de inhoud van je functie werk je op wisselende plaatsen, zoals bijvoorbeeld consultants, vertegenwoordigers.

3. Werken in telewerkkantoren

Je werkt als zelfstandige of voor een baas in een verzamel- of satellietkantoor, terwijl je baas of opdrachtgever zich op een andere locatie bevindt.

De meest gebruikte betekenis is die van thuiswerken, waar mensen enkele dagen of een hele week van thuis uit hun werk doen.

I.s.m. SD Worx