Selor blogt: "Rekruteringscommunicatie is een vak apart"

Naam: Stefanie Billiet

Opleiding: Romaanse filologie en meertalige bedrijfscommunicatie

Functie: Communication & Recruitment manager bij Selor

Werkgever: Selor brengt sollicitanten in contact met rekruterende overheidsdiensten. Jaarlijks starten ongeveer 3.000 à 3.500 personen bij de overheid gescreend door Selor.

Vandaag nog eens de planning gemaakt voor de campagne voor penitentiair bewakingsassistenten (PBA’s), cipiers in de volksmond.

Het is een profiel dat Selor rekruteert voor de FOD Justitie. Binnen Justitie heb je het directoraat-generaal Penitentiaire Instellingen. Zij staan in voor alle gevangenissen en instellingen in het land.

Het is een moeilijk dossier. Vroeger hadden we één maal op het jaar een selectie voor de PBA’s wat uitdraaide op duizenden sollicitanten en grote testen op de Heizel. Gezien de grote groep sollicitanten en meerdere testen, duurde het erg lang om de procedure af te ronden. Sinds enkel jaren kan je doorheen het hele jaar solliciteren voor deze job. De testen verlopen momenteel ook op pc bij Selor zelf, er zijn dus geen “massa-examens” meer op de Heizel. Met die wijzigingen werd het profiel ook aangepast: nu moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben, vroeger niet.

De mensen die dit diploma niet hebben, kunnen nog steeds solliciteren, maar zij moeten eerst een instapkaart behalen. In het begin van deze “ongoing procedure” hadden we vrij veel sollicitanten. Maar niet iedereen haalt het tot op het einde. En niet iedereen realiseert zich dat het echt om dagdagelijks contact gaat met gedetineerden. Een job in het gevangeniswezen blijft iets speciaals hebben.

We willen de juiste mensen aantrekken, maar wie is geschikt om cipier te worden? Ik heb zelf ooit een test bijgewoond en ik zou er persoonlijk niet voor slagen. Als cipier moet je echt over de juiste competenties beschikken. We zoeken mensen die het juiste evenwicht kunnen vinden tussen “empathie” en “sympathie”, geen macho’s en ook geen doetjes… Mensen met gezond verstand zeg maar.

Een ander nadeel is dat deze job vaak negatief in  de pers komt: overbevolking van de instellingen, stakingen, ontsnappingen… De job wordt niet op waarde geschat. Bij Selor hebben we al allerhande rekruteringsacties ondernomen: print in regionale kranten, online, advertenties op Google, sociale media, outplacement, er zijn ook samenwerkingen met andere partners: vdab, actiris… We hebben de job zelfs eens in Man Bijt Hond gekregen. Vrij succesvol, met meer dan honderd geïnteresseerden als gevolg.

Maar dat is niet genoeg. Het komende jaar is er nood aan meer dan 1.000 cipiers. Er zijn namelijk heel veel cipiers die de pensioenleeftijd bereiken en Justitie is ook bepaalde instellingen aan het uitbreiden of voorziet nieuwe gevangenissen. Vandaar dat we samen met Justitie een inhoudelijke campagne willen opzetten.

De bedoeling is om eerst de bestaande PBA's te informeren over de komende aanwervingen, te luisteren naar hun verhalen om het profiel van een 'ideale PBA' te kunnen schetsen. We willen opnieuw een soort trotsheid op het beroep creëren. Met Justitie zijn we ook aan het kijken of we geïnteresseerde kandidaten eens kunnen uitnodigen in een gevangenis of instelling.

Een grote uitdaging, maar net één van de redenen waarom ik mijn job zo graag doe. We rekruteren niet enkel cipiers, het gaat zo breed. Ik schrik zelfs nog van alle profielen die bestaan binnen de overheid. Bij het KMI heb je zonnemeters, je hebt gidsen en historici binnen het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (wat een naam), cartografen, cameramannen… allerhande ingenieurs, gespecialiseerde juristen, spionnen bij de Veiligheid van de Staat… Daaraan zie je nogmaals: “de overheid” is niet te veralgemenen, net zomin als “een job bij de overheid”. Kijk zelf maar eens naar eens.

Dit was mijn laatste blog. Het was leuk om te doen. Bedankt om me te lezen en als je vragen hebt, mag je die altijd mailen naar stefanie.billiet@selor.be.

Doei!
Stefanie