Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Selectiekantoren optimistisch over toekomst

9 op 10 rekrutering- en selectiekantoren in ons land menen dat we het dieptepunt van de crisis achter de rug hebben. Dat blijkt uit een bevraging van sectororganisatie Federgon bij haar leden.


Terugval van 30% in 2009


Vorig jaar had de sector af te rekenen met een terugval in de activiteiten van 25 tot 30%. Vooral de industrie deelde toen zwaar in de klappen, terwijl de openbare sector en de gezondheidssector al die tijd bleven aanwerven.


Nieuwe aanwervingen in 2010


Voor 2010 zijn de verwachtingen globaal een stuk optimistischer. 90% van de Federgon-leden verwacht dat hun klanten opnieuw iets meer zullen aanwerven. Bedrijven die nieuwe medewerkers zoeken, krijgen het door de crisis een stuk makkelijker: het aanbod aan waardevolle kandidaten is fors toegenomen, terwijl de loonsverwachtingen op hetzelfde niveau of zelfs een stuk lager liggen.


Lees hier het volledige persbericht.


Tekst: Filip Michiels - Foto: Lies Willaert