Persoonlijkheidstesten

Een persoonlijkheids- of managementstest is een verzameling uitspraken of karaktereigenschappen waarbij je moet bepalen óf en in welke mate deze uitspraken voor jou van toepassing zijn.

Je gedrag getest

Persoonlijkheidstesten controleren niet of je de waarheid over jezelf vertelt, noch of je al dan niet een goed mens bent. Persoonlijkheidstesten geven aan in welke mate je als kandidaat geneigd bent tot bepaalde gedrag.

Bij persoonlijkheidstests geldt niet langer het principe 'hoe meer, hoe beter' van de intelligentietests. De kans dat je wordt afgewezen omdat je 'te intelligent' bent is verwaarloosbaar. De kans dat je wordt afgewezen omdat je bijv. te dominant of te chaotisch bent is daarentegen veel groter.

Een relatief resultaat

De resultaten van een persoonlijkheidstest zijn dus veel meer relatief. Bovendien zijn ze minder objectief als de resultaten van een intelligentietest omdat er geen eenduidig correcte antwoorden op de vragen bestaan.

Bovendien kan je je antwoorden in zekere mate bijsturen. Zo zal je bij de stelling 'In een groep neem ik vaak het initiatief' ongetwijfeld "ja" antwoorden als je solliciteert voor de functie van teammanager, zelfs al voel je je niet zo comfortabel in een groep.

Sociaal wenselijk gedrag

Om deze sociaal wenselijke antwoorden zo veel mogelijk te vermijden, worden de vragen van de test flink door elkaar gegooid. Voor een kandidaat wordt het zo minder evident om uit te maken welke groep van vragen peilt naar welke karaktertrek.

Verder worden in sommige testen expliciet sociale wenselijkheidsvragen opgenomen. Via deze vragen probeert men te achterhalen of je geneigd bent om antwoorden te geven die uitsluitend positief gewaardeerd worden.

Op het eerste zicht lijkt het je misschien een goed idee om jezelf perfect voor te stellen maar wat men hier feitelijk probeert te achterhalen is of je durft toegeven dat je ook maar een mens bent, mét de fouten en gebreken die daarmee samengaan.

Voorbeelden van persoonlijkheids- en managementsvragen

Aan dit type vragen mag je je verwachten bij een persoonlijkheids- of managementtest:

  • "Sommige mensen kun je nu eenmaal niet vertrouwen."
  • "Op school vond ik huiswerk maken niet belangrijk."
  • "Het kost mij weinig moeite om nieuwe vrienden te maken."
  • "Bij vreemden voel ik me in het begin nogal ongemakkelijk."
  • "Het liefst doe ik iets helemaal alleen."
  • "Ik sta niet gauw met mijn mond vol tanden."
  • "Ik doe nooit mee aan roddels."
  • "Als ik een doel voor ogen heb, zal ik dat ten koste van alles weten te bereiken."
  • "In principe laat ik ondergeschikten zoveel mogelijk beslissen."

Terug naar het dossier over psychologische testen