Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

"Pas op met kortzichtig opbod in salaris en extra's"

Peter Degadt is directeur van Zorgnet Vlaanderen, een werkgeversorganisatie die initiatieven verenigt uit de ‘social profit’-sector: algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. De organisatie telt meer dan 500 leden die samen 80.000 personeelsleden tewerkstellen. Hij waarschuwt voor een kortzichtig opbod in salaris en extralegale voordelen.

"Als in de privésector de vraag groter is dan het aanbod gaan de lonen naar omhoog, dat is een normaal marktmechanisme. Maar de gezondheidszorg is wel een gesubsidieerde sector. Iemand zal de factuur moeten betalen: de overheid in eerste instantie, maar misschien ook de patiënt op termijn."  Dat ziekenhuizen aan hoofdverpleegkundigen meer boter bij de vis geven, begrijpt hij evenwel volkomen. "De loonspanning tussen leiddinggevenden en gewone verpleegkundigen is te laag. Punt. Die barema's moeten naar omhoog." En alle verpleegkundigen hebben recht op een groepsverzekering, vindt Zorgnet Vlaanderen. "De overheid moet dringend werk maken van die tweede pensioenpijler, zeker omdat het wettelijk pensioen voor bedienden te laag is."
Daarnaast is er ook de spanning tussen privé- en openbare ziekenhuizen. Die laatste kunnen aan hun vastbenoemde werknemers een pensioen aanbieden dat soms tot 500 euro/maand hoger ligt dan dat van contractuelen.

Peter Degadt besluit: "10 procent meer loon betekent niet 10 procent meer motivatie. Het tekort aan verpleegkundigen wordt niet opgelost door elke verpleegkundige een bedrijfswagen te geven. Zorg ervoor dat de jobinhoud aantrekkelijk is en dat verpleegkundigen autonomie hebben in hun werk. Gelukkig zien we nu al enkele jaren een stijging van het aantal eerstejaarsstudenten verpleegkunde."

<< Terug naar het hoofdartikel