Optima blogt: "Proberen de belastingdruk te spreiden"

Naam: Tine Bultinck

Studies: TEW en MANAMA in fiscaliteit

Werkgever: Optima

Functie: Junior fiscalist

Er werd mij gevraagd een blog te schrijven over mijn werkweek bij Optima NV zodat toekomstige sollicitanten een beter inzicht krijgen in ons dagdagelijks takenpakket. Met veel plezier nam ik deze taak op mij. Maar laten we beginnen met een kleine voorstelling.

Wie ben ik? Ik ben Tine Bultinck, junior fiscalist bij Optima NV. Wie is Optima NV? Optima NV is een financiële dienstverlener, een pionier die financiële planning in België introduceerde. Optima NV geeft de klant een overzicht van hoe ze er op vandaag voor staan en stelt een financieel plan voor aan de hand van de analyses.

Maar een nog meer prangende vraag is: wat houdt de taak van een junior fiscalist juist in? Op het  competence center streven wij naar een optimalisatie van de persoonlijke situatie van de klant, zowel op privé als op professioneel vlak. Daarvoor doen we allerhande bewerkingen met behulp van speciale computerprogramma’s. Een typische analyse gebeurt aan de hand van onze 4 pijlers: inkomen, pensioen, vermogen en nalatenschap. We starten met een grondige fiscale analyse van de structuur van uw inkomen, dit zowel op niveau van de personenbelasting als op niveau van een eventuele vennootschap. Wij geven de klant fiscaal advies, rekening houdend met de bestaande fiscale regels. Zo proberen we de belastingdruk te spreiden en/of te drukken indien dat mogelijk is.

Vervolgens maken we werk van de volgende pijler, namelijk pensioen. We beginnen met een raming van het wettelijk pensioen. Veelal volstaat dit niet om de huidige levensstandaard aan te houden. We gaan kijken hoeveel aanvullend pensioen men nog nodig heeft en hoe men dit best kan bekomen. Dit resulteert dan in een overzicht van de vermogensevolutie tot de levensverwachting.

Daarnaast gaan we nog focussen op een derde pijler, namelijk het vermogen. We onderzoeken de spreiding van het vermogen tussen roerende en onroerende goederen. Wij geloven dat een evenwichtige basisspreiding van essentieel belang is. Ook hier geven we advies op maat.

De laatste pijler, zijnde nalatenschap, is een taak voor de senior fiscalisten. Na de vele bewerkingen proberen we dan uiteindelijk een financieel plan te vormen. We geven hierbij de klant adviezen op maat, rekening houdend met hun persoonlijke verlangens en doelstellingen. Ons werk heeft eigenlijk maar één doel: zorgen dat de klant met een gezonde gemoedsrust kan genieten van zijn familie, pensioen en al wat zijn/haar hart beheert.

Tot morgen!