Oproep Vacature Magazine: werd jouw loonfiche al eens openbaar gemaakt?

Vacature Magazine is op zoek naar bedrijven waar de loonfiches van medewerkers al dan niet per ongeluk openbaar gemaakt werden. We zouden willen weten wat de gevolgen daarvan zijn voor de medewerkers in dat bedrijf en de manier waarop ze moeten werken in het bedrijf.

Wie een dergelijk verhaal kent, kan contact opnemen met dominique.soenens@vacature.com