"Onze conclusie: de arbeidsmarkt heeft lak aan fysieke of institutionele grenzen"

Jarenlang al kijken wij, Franstaligen, likkebaardend naar de bloeiende Vlaamse arbeidsmarkt, met een activiteitsgraad van 71,8 procent, tegenover 62 procent in Wallonië, 58,6 procent in Brussel en 67,3 procent voor het gehele land.

Jarenlang krijgen we al te horen dat de Vlaamse regering daadkrachtig uit de hoek komt, met maatregelen om de werkgelegenheid aan te zwengelen, de oprichting van nieuwe bedrijven te stimuleren, het opleidingsaanbod te verbeteren en de werklozen opnieuw aan het werk te zetten.

Van hieruit bekeken is Vlaanderen een model dat navolging verdient. Een wat atypische arbeidsmarkt, dynamisme op alle niveaus, waar iedereen aan het werk is en van baan verandert als hij of zij dat wil. Terwijl we in Brussel en Wallonië, ondanks alle plannen, ondanks het beleid, nog te braaf zijn, te veel bijstand bieden, en te weinig banen in de aanbieding hebben die overeenstemmen met de profielen van de werklozen, of omgekeerd.

En dus zijn we zelf naar Vlaanderen getrokken, het land van melk en honing. En we zijn er gaan praten met de voornaamste spelers op de arbeidsmarkt: de ondernemer, de werknemer aan het begin en op het einde van hun carrière, de werkzoekende. Onze conclusie: die arbeidsmarkt heeft lak aan fysieke of institutionele grenzen. De hoop, de verwachtingen, de klachten, de angst van de protagonisten, het verschilt in Vlaanderen amper van bij ons. Iedereen, 25 of 50, man of vrouw, werkloos of aan de slag, is betrokken partij. Vechtend, de billen toegeknepen in afwachting van het onheil dat alle deskundigen aankondigen, en hopend op maatregelen van ‘de overheid’ om een sociaal bloedbad te vermijden.

Wat carrières maakt of kraakt, verschilt in Vlaanderen in het dagdagelijkse leven dus niet zoveel van wat onze carrières maakt of kraakt, hier in Wallonië. Enkel de achtergrond lijkt ietwat verschillend. In de eerste plaats omdat de lonen in tal van sectoren in Vlaanderen toch een stuk hoger liggen dan hier. En evenzeer omdat de getuigen met wie we spraken bijzonder gedreven waren, gedreven om niet op te geven, om zich telkens opnieuw bij te scholen, om constant op zoek te gaan naar nieuwe kansen en uitdagingen. een drang om te winnen, zeg maar, en om het lot in eigen handen te houden. Misschien is dat wel de voornaamste les die wij hier, aan Franstalige kant, moeten onthouden.

In het kader van ons dossier over de Waalse arbeidsmarkt hebben we voor één keer onze scherpe pen uitbesteed aan een Franstalige collega. Hij kijkt met frisse blik naar de Vlaamse arbeidsmarkt.

Lees ook het standpunt van onze Vlaamse hoofdredacteur.