"Na 10 dagen uitslapen opnieuw aan het werk"

Naam: Peter Janssens

Leeftijd: 32

Functie: Dossierbeheerder loonadministratie bij Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Diploma: Sociaal-Agogisch Werk

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Peter Janssens (32), dossierbeheerder loonadministratie. Lees de rest van zijn werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Een nieuw jaar, een nieuwe werkweek. Beste wensen aan iedereen die het geluk heeft dit te lezen. Ook aan de anderen uiteraard, al hebben die er natuurlijk weinig aan. Maar bij deze heb ik het toch maar weer mooi gezegd. De eerste werkdag van het nieuwe jaar is dus weer een feit. En de eerste werkdag is dit jaar eigenlijk de tweede werkdag want hoewel de grote massa zich gisteren al naar de werkvloer mocht slepen, hadden de personeelsleden van WVG een dagje extra verlof gekregen. De traditionele nieuwjaarsspeeches die de nationale werkvloeren deze dagen omtoveren tot een broeihaard van onhoudbare nieuwjaarsresoluties, laten ons nog een paar dagen links liggen. Reden hiervoor is het gebrek aan een locatie, wat de leidend ambtenaren ertoe bracht een extra dag dienstvrijstelling toe te kennen op 2 januari. U hoort mij niet klagen.

Een en ander betekent dat de laatste werkdag viel op 23 december 2011 en de eerste dus op 3 januari 2012. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn de meeste administratieve diensten van de Vlaamse overheid immers gesloten. Weer 5 dagen verlof erbij. Telt u nog mee? Tien dagen lang uitslapen betekent voor mij veel pijn als de wekker ineens toch terug afloopt om 6u20 in plaats van … niet eigenlijk. 

Maar niet iedereen heeft natuurlijk zo veel geluk. Er zijn er die tussen Kerstmis en Nieuwjaar wel degelijk moeten werken. De Gemeenschapsinstellingen van het agentschap Jongerenwelzijn kunnen moeilijk alle jongeren een weekje naar huis sturen. Zij werken wel degelijk het hele jaar door. En deze groep maakt deel uit van mijn “klantenbestand”. Het takenpakket op de eerste werkdag van het nieuwe jaar hield dus vooral het beantwoorden van de mails van de personeelsleden in. Als dossierbeheerder op de personeelsdienst verwerk je dagelijks wel een aantal vragen van collega’s of personeelsverantwoordelijken die bijkomende informatie willen over het loon dat ze ontvingen, hun verlofsaldo, de mogelijke systemen om deeltijds te werken enzoverder.

Tien dagen betekent dus een aanzienlijk pak vragen. De werkdag begon om acht uur met het beantwoorden van de vragen die tijdens mijn afwezigheid waren binnengekomen en eindigde om vijf uur met het beantwoorden van de vragen die tijdens mijn afwezigheid waren binnengekomen. Saai? Niet echt, want elke vraag vraagt om een persoonlijke aanpak. Elk personeelsdossier, elk personeelslid is anders en heeft andere bekommernissen. Het aanpakken van die bekommernissen en het oplossen van de problemen die zich stellen biedt voldoende afwisseling op de eerste werkdag van het jaar. Tenminste voor mij toch.

I.s.m. Jobpunt Vlaanderen

Jobpunt Vlaanderen