Met een fout diploma bent u flink ge-****

De vrije studiekeuze maakt slachtoffers. 18-jarigen schatten de gevolgen van hun studiekeuze dikwijls verkeerd in.

“Mijn zoon studeert Communicatiewetenschappen. Hij zit in zijn tweede jaar en heeft grondig spijt van zijn keuze”, zucht een vriend. Zijn zoon vindt de opleiding veel te theoretisch. Deze richting surft op de populariteit van het journalistenvak. Honderden afgestudeerden uit die richting verdringen zich aan de poorten van de kranten en de televisiezenders om vast te stellen dat de redacties dikwijls journalisten met andere diploma’s verkiezen. Dit is voor de meeste studenten een verkeerd diploma, zoals ook Moraalwetenschappen, Antropologie en Audiovisuele Kunsten foute diploma’s zijn. Misschien hoort ook ‘Pol & Soc’ in dit rijtje thuis. De afgestudeerden uit deze richtingen zoeken lang naar een baan en moeten zich dikwijls tevreden stellen met tweederangsjobs. 

Niet vrijblijvend

Zopas zette de VDAB een belangrijke stap: jongeren die bij hun inschrijving een diploma voorleggen dat geen perspectief biedt op de arbeidsmarkt, krijgen vanaf hun eerste dag een aanbod om een tweede beroep aan te leren. Weigeren ze het aanbod, dan verhuist hun dossier naar de RVA die hun werkloosheidsuitkering kan schrappen. Voorlopig mikt de VDAB vooral op artistieke diploma’s en jongeren die voor een ambacht kozen. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, keert zich niet tegen de vrije studiekeuze. Eenmaal jongeren de schoolbanken verlaten, maken ze aanspraak op een uitkering. Maar hij wijst erop dat een werkloosheidsuitkering een consequentie heeft: de werkloze moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dat is niet vrijblijvend.

Goodwill

Mijn vader eiste dat ik een nuttige studierichting zou volgen. Dat was toen even slikken, maar hij had overschot van gelijk. Want een fout diploma is een blok aan het been. Jongeren die voor een richting met reële perspectieven op werk kiezen, geven zichzelf na het afstuderen een brede keuzevrijheid. Wie Rechten studeert, of Economie, Geneeskunde, Wiskunde, enzovoort, kan later zelf zijn richting kiezen. Zij of hij is niet overgeleverd aan de goodwill van een werkgever, die het misschien met een ‘verkeerd’ diploma wil proberen. Nu iets harder studeren, brengt later op.