Mario Fleurinck: "Langer werken is geen oplossing"

De actieve bevolking maakt zich stilaan los van het kapitalistische denkpatroon”

Langer werken, leidt niet per definitie tot een hogere productiviteit. Wellicht klinkt dat raar, uit de mond van een ondernemer. Waarom ik het zeg? Ik werk elke dag met mensen uit verschillende generaties, van de jonge generatie Y tot en met de babyboomers. Ondernemen is meer dan een resultatenrekening en het beheren van een balans. Ondernemen is het beste rendement halen uit zowel mensen als middelen, met een minimale impact op de leefomgeving.

Toch is dit de realiteit: meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is het gevolg van economische activiteit. Ons welvaartsniveau zit bij de hoogste ter wereld, maar op het vlak van mentale gezondheid, gelijkheid en de acceptatie van diversiteit is de uitdaging groot. Dat komt omdat we in onze prestatiegedreven maatschappij succes uitdrukken in termen van groei, productiviteitswinst en welvaart. Dat model heeft zijn diensten bewezen, maar is nu aan herziening toe. Niet omdat sociologen ons dat vragen, maar wel omdat de actieve bevolking – jong en oud – zich stilaan losmaakt van het kapitalistische denkpatroon en een eerder progressief alternatief verkiest dat op duurzaamheid is gebaseerd.

Dit is geen leerstoelanalyse, maar een eenvoudige vertaling van de sfeer op de werkvloer en in de Dorpsstraat. De babyboomers investeren in hernieuwbare energiesystemen en generatie Y vervangt olieverslindende wagens door energie-efficiënte, alternatieve vervoersvormen en digitaliseert waar mogelijk. Zowel jong als oud kiest ervoor om kleiner te wonen en de planeet te beheren als een goede huisvader. Samen vormen ze de motor van de economie, als producent en als gebruiker. Maar ook zijn ze allebei ongemeen zwaar belast door de perverse effecten van financiële excessen.

Productiviteitsstijging ten koste van de leefomgeving zal geen optie meer zijn, en daarom zullen de volgende generaties niet excelleren in ‘meer’, maar uitmunten in ‘minder’. Niet een generatieconflict, maar wel een alliantie tussen jong en oud zal de motor zijn van onze welzijnsgroei. Een pact tussen zij die hebben en zij die streven naar ‘minder hebben’, om dan samen meer te kunnen geven aan diegenen die minder kansen hebben kregen. 

Mario Fleurinck is de topman van Melotte, een dochter van de Ieperse weefgetouwengroep Picanol. Specialiteit van Melotte zijn gebitsprotheses.

(Niet) mee eens?