"Mannen worden intussen steeds meer het zwakke geslacht. Veel jongens dreigen schoolachterstand op te lopen."

De crisis treft mannen

Lee en Angel verloren hun job toen Pontiac er midden 2010 mee ophield. Na een jaar vruchteloos zoeken, besluit Lee vermomd te solliciteren voor een baan als vrouwelijke vertegenwoordiger bij een farmaceutische groep. Hij wordt aangenomen en zet zijn vriend Angel aan het ook te proberen. Dit komische verhaal van de Amerikaanse televisiereeks ‘Work it’ is gebaseerd op een harde realiteit: in deze postindustriële economie is er minder plaats voor mannen. 70 procent van het Amerikaanse jobverlies in de crisis van 2007-2009 ging ten koste van mannen.

Blijkbaar waren Lee en Angel niet overtuigend genoeg. De televisieketen ABC heeft ‘Work it’ al geschrapt. De twee kunnen weer op zoek naar een baan.

Ook in België kregen werkende mannen het wegens de crisis zwaarder te verduren dan vrouwen. De voorbije tien jaar kalfde de werkgelegenheidsgraad van de Belgische man af van 75,5 naar 72,8 procent. Bij de vrouwen steeg die van 56 naar 61,5 procent. Dat is een heel sterke stijging. Terwijl tien jaar geleden de werkloosheid onder vrouwen (8,7 procent) merkelijk hoger lag dan die van de mannen (5,8 procent), bedraagt die nu eenzelfde 7,2 procent voor de twee geslachten.

In het nieuwste jaarverslag van de Nationale Bank lezen we waarom vrouwen het beter doen. Ze zijn meestal actief in sectoren die minder te lijden hebben onder de crisis, zoals de diensten- of de gezondheidssector. Ook zijn jonge vrouwen steeds hoger opgeleid.

Desalniettemin werd de voorbije week een heel andere sfeer opgeroepen. Dag na dag somden actiegroepen en instituten de terreinen op waar vrouwen nog een achterstand in te halen hebben. Natuurlijk zijn die er nog. Zo bezetten te weinig vrouwen posities in de hogere echelons van de ambtenarij en het bedrijfsleven.

Intussen worden mannen steeds meer het zwakke geslacht. Zo dreigen vele jongens een definitieve scholingachterstand op te lopen en met lege handen de middelbare school te verlaten, terwijl ze beter kunnen. Misschien kan de VDAB met zijn activeringsbeleid of de bedrijven met wat bijscholing hier soelaas brengen. Maar ik vrees dat deze recessie een (grotendeels mannelijke) verloren generatie zal voortbrengen. Als we nu niet ingrijpen, zitten we binnen enkele jaren met een reuzegroot maatschappelijk probleem. Is dit niet het moment om een actiegroep of een instituut op te richten voor gelijke kansen voor deze jongens?