Mag een werkgever een premie geven als een werknemer stopt met roken?

Als de werkgever aan de werknemers een premie zou toekennen om te stoppen met roken, is dat als loon te beschouwen dat wel belastbaar is en waarop wel een socialezekerheidsbijdrage betaald moeten worden.

I.s.m. SD Worx