"Leerkrachten weten niet wat presteren onder druk is."

Ruth Deloof, leerkracht Engels: "We weten misschien niet wat commerciële druk of concurrentie is, maar geloof me: leraars kennen stress. Ik ken bijvoorbeeld geen enkele leerkracht die geen stress heeft bij het begin van een nieuw schooljaar. Of die geen stress kent omdat hij een klas moet managen, nieuwe leervormen uitproberen, leerdoelen moet realiseren, stapels examens moet verbeteren. Ok, wij moeten geen targets halen, zoals in de privésector vaak wel het geval is. Wij hebben andere stress. Zoals ik al zei: veel jonge leerkrachten verlaten het onderwijs na enkele jaren omdat ze het serieus onderschat hebben. En de vergelijking met de privésector is sowieso moeilijk te maken. Toen ik begon, kreeg ik vaak de opmerking 'allez, je bent jong en ambitieus, waarom ga je in het onderwijs?' Ik werd daar altijd een beetje boos om. We zijn ook ambitieus, maar dat vertaalt zich niet in het opklimmen in een hiërarchie en bonussenstructuur. Je kan ambitie botvieren in de klas en de leerlingen vooruitgang laten maken."

Eyal Benisty, business consultant:
"Leerkrachten weten wat stress is, maar ze ondervinden het amper twee keer per jaar: tijdens de examenperiodes. Alle examens moeten verbeterd worden, ze moeten deadlines halen, ... . Ik heb elke week deadlines voor bepaalde projecten. En als ik die deadlines niet haal, moet ik overuren presteren. De stress is in privé hoger, dat is een feit. Ik kom thuis en heb soms nog werk te doen. Leerkrachten ook, maar zij hebben dan ook maar 20 uur per week les in een fulltime. Dat is een hemelsbreed verschil. Ik werk thuis, terwijl ik al 40 uur gewerkt heb. Alles wordt bij ons ook gebudgetteerd op basis van x aantal uren. Ik heb voor één specifiek project bijvoorbeeld drie uur tijd die kunnen aangerekend worden aan de klant, en ik moet er maar voor zorgen dat het binnen dat tijdsbestek af is. Wij moeten onze timing ook nauwgezet bijhouden. Dat soort stress kennen ze in het onderwijs toch veel minder. Ze moeten wel alle materie gezien hebben binnen een semester maar dat is het dan. Bij ons is de stress veel constanter aanwezig."

<< Terug naar de andere clichés

Tekst: Dominique Soenen en Wouter De Broeck