[Knelpuntberoep] Leerkracht wiskunde: "Leerlingen worden steeds assertiever"

Lieve Groessens (45)
  • Functie: Leerkracht tweede graad ASO, Sint-Aloysiuscollege in Ninove (850 leerlingen).
  • Diploma: Handelsingenieur, richting marketing (huidige 'master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur', K.U. Leuven); geaggregeerd voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen (huidige ‘specifieke lerarenopleiding’ (SLO).

Bij jongeren onder de 25 is de werkloosheid met maar liefst zeventien procent gestegen in vergelijking met december 2011. Kiezen voor een knelpuntberoep zou hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen verhogen, maar hoe zit het met de inhoud van een dergelijk
beroep? Wij spraken met een paar mensen die al jaren een knelpuntberoep uitoefenen en peilen naar hun tips voor pas afgestudeerden.

Lieve heeft 22 jaar ervaring als leerkracht secundair onderwijs ASO. "Als leerkracht moet je altijd alert zijn en dat is best intensief.  Als je een offday hebt, mogen je leerlingen dat niet merken. Je moet er altijd voor hen zijn. Ter compensatie heb je dan regelmatig rustperiodes in het vooruitzicht. Zo blijf je in balans."

Waarom koos je voor een job als leerkracht?

"Aanvankelijk was het niet mijn bedoeling om in het onderwijs te stappen. Toen ik afstudeerde, was er, net als nu, een klimaat van economische crisis. Het was moeilijk om aan werk te geraken. Mijn vader gaf toen les en op zijn school was er een vacature voor een economist. Zo ben ik in het onderwijs gestart."

"Intussen heb ik al 22 jaar ervaring in twee verschillende scholen. Die ervaring speelt nu in mijn voordeel. Als ervaren leerkracht ben je de fase voorbij waarbij je gezag en respect nog moet afdwingen. Ik zou de keuze om leerkracht te worden opnieuw doen, hoewel ik moet toegeven dat ik af en toe stilstond bij het feit dat dit een vlakke loopbaan is."

"Gelukkig is het mogelijk om er eens een andere invulling aan te geven. Ik ben bijvoorbeeld klastitularis en prijs me gelukkig met de goede band met mijn leerlingen. Een tijdje geleden was ik coach voor pas startende leerkrachten en ook leerlingenbegeleider. Ik hoop dat ik steeds voeling kan houden met de leefwereld van mijn leerlingen, want het zou spijtig zijn mocht er een generatiekloof ontstaan. Dan kan je deze job niet volhouden tot aan je pensioen! Als leerkracht moet je altijd alert zijn, en dat is best intensief.  Als je een offday hebt, mogen je leerlingen dat niet merken. Je moet er altijd voor hen zijn. Ter compensatie heb je dan regelmatig rustperiodes in het vooruitzicht. Dat maakt dat je in evenwicht kan blijven."

Waaruit bestaat je job?

"Ik geef economie en wiskunde aan leerlingen uit het derde en vierde humaniora.  Mijn leerlingen zijn best veeleisend en mondig maar we hebben een goede band. Ik voel hun appreciatie tijdens de les of wanneer ik  ze op de speelplaats tegenkom. Ook van hun ouders voel ik appreciatie tijdens het oudercontact. Het valt me wel op dat de ouders steeds mondiger zijn en bijvoorbeeld vragen om een examen in te kijken. Voor mij is het belangrijk om steeds interesse te blijven wekken voor mijn vakken. Ik houd de lessen zo actueel mogelijk en gebruik bij het vak economie interessante artikels over de les te illustreren."

Wat vind je van de heisa rond de parate kennis van startende leerkrachten?

"Ik merk inderdaad dat de nadruk steeds meer op vaardigheden dan op kennis ligt. Die trend begint al in het lager onderwijs en strekt zich uit naar het secundair en hoger onderwijs. Dus die stelling verbaast met niet helemaal.  Toch vind ik dat startende leerkrachten meestal goed voorbereid zijn op hun taak."

Welke tendensen ervaar je in je beroep?

"Ik merk dat de leerlingen meer assertief zijn, ze durven je wel eens in twijfel trekken. Leerlingen hebben ook allemaal hobby' s die heel belangrijk zijn in hun leven. Een van mijn vroegere leerlingen zit bijvoorbeeld in het Scalakoor. Soms heb ik het gevoel dat ze gewoon naar school komen om er hun vrienden te zien.  Er wordt ook meer verwacht van de leerkrachten dan vroeger, bijvoorbeeld normen en waarden bijbrengen. Soms laat de thuissituatie het afweten ... "

"De school past zich ook aan onze sterk veranderende maatschappij aan. Zo maken we voor kinderen van gescheiden ouders bijvoorbeeld twee rapporten en plannen we twee momenten voor oudercontact. Onze school organiseert nu ook theoretische rijlessen voor de zesdejaars, zodat zij hun theoretisch rijbewijs kunnen behalen. Wij maken ook gebruik van moderne audiovisuele middelen. Elk klaslokaal heeft een beamer en elke leerkracht heeft een laptop in de klas. Bij het lesgeven maken we gebruik van boeken waarvan de inhoud en opdrachten op het scherm worden geprojecteerd."

"Een andere trend is dat leerstoornissen veel vaker dan vroeger worden opgespoord en benoemd. In functie daarvan wordt er gedifferentieerd. Een leerling met een leerstoornis mag bijvoorbeeld een examen mondeling in plaats van schriftelijk afleggen of hij krijgt er wat meer tijd voor."

Welke toekomstperspectieven zie je in je beroep?  

"Er zijn geruchten dat leerkrachten met ervaring zouden kunnen doorgroeien naar een functie als senior en een taak om startende leerkrachten verder op te leiden en te begeleiden. Je bent dan meer coach dan leerkracht. Je geeft dan minder uren les. Ik weet niet of deze evolutie er echt zal komen maar ik zou er wel positief tegenover staan."

"Ik zie mezelf niet echt doorgroeien naar een directiefunctie omdat ik het lesgeven te veel zou missen. Uiteindelijk heb je veel vrijheid in je klaslokaal, je geeft je eigen invulling aan je taak. Ook bij de voorbereidingen thuis of het verbeteren van toetsen en examens, doe je alles in je eigen tempo."

Welk loon mag een pas afgestudeerde leerkracht verwachten?

"Het beginnersloon in mijn weddeschaal is 2.855 euro bruto. Het is een job met werkzekerheid. Na twee jaar kan je ook in aanmerking komen voor een benoeming, al laat dit vaak op zich wachten voor beginnende leerkrachten die veel van school wisselen."

 

De tips van Lieve voor pas afgestudeerden

  • Blijf jezelf voor de klas.
  • Wees niet lichtgelovig.
  • Bereid je lessen goed voor en houd ze boeiend en actueel.
  • Durf raad te vragen aan je collega's uit hetzelfde vakgebied zodat je op één lijn zit met hen.
  • Heb geduld als het niet meteen lukt om een benoeming in de wacht te slepen.

Tekst: Sabine Verschelde