Klein verlet niet hetzelfde als verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen is een onbetaalde afwezigheid van maximaal 10 dagen per kalenderjaar omwille van een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de aanwezigheid op het werk de tussenkomst van de werknemer onmogelijk maakt. Zo kunnen bijvoorbeeld ziekte of hospitalisatie van je kind of schade aan je woning ten gevolge van een brand of een natuurramp als voorbeelden van dwingende redenen worden aangehaald.