Karel Van Eetvelt: "De VDAB moet het geweer van schouder veranderen"

De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden: per vacature zijn er momenteel slechts 3,8 werkzoekenden. Die spanning zorgt ervoor dat ondernemers moeilijk aan geschikt personeel geraken. En de situatie wordt er niet beter op. Integendeel zelfs, de spanning op de arbeidsmarkt neemt al toe sinds 2004. Toen bedroeg de verhouding tussen het aantal beschikbare werkzoekenden en het aantal beschikbare vacatures nog 9, wat wijst op een gezonde arbeidsmarkt. Sindsdien is de zoektocht naar geschikte kandidaten voor een bepaald profiel alleen maar moeilijker geworden. Nochtans telde Vlaanderen eind oktober nog 210.506 niet-werkende werkzoekenden. Daartegenover staan de vacaturecijfers: in oktober ontving de VDAB 23.746 vacatures voor vaste betrekkingen. Voor ondernemers is dat onbegrijpelijk: dat hun vacatures blijven openstaan, terwijl er zoveel werkzoekenden zijn.

“De begeleiding van werkzoekende moet vertrekken vanuit de beschikbare vacatures, eerder dan vanuit de werkzoekende zelf."

Als een werkzoekende naar een openstaande vacature wordt geleid door de VDAB, blijkt de betrokken werkzoekende bovendien vaak niet over de juiste competenties of attitude te beschikken. Deze scheefgetrokken verhouding is slechts het topje van de ijsberg. Veel vacatures komen immers nooit bij de VDAB terecht en ook de uitzendvacatures worden niet meegerekend. Bij veel ondernemers stuit deze mismatch dan ook op onbegrip, zeker nu bedrijven hunkeren naar talent en de economie elke extra kracht kan gebruiken. Waar loopt het fout? Vandaag wordt de illusie gewekt dat de arbeidsmarkt en de economie zich kunnen aanpassen aan de beschikbare profielen bij werkzoekenden. Dat klopt niet, want werkzoekenden passen niet in elke plaatje en ondernemers blijven vaak met vacatures zitten die niet binnen een redelijke termijn ingevuld raken.

Volgens Unizo moet de VDAB daarom dringend het geweer van schouder veranderen. Werkzoekenden moeten uiteraard niet als koopwaar worden aangeboden. Wel moet de begeleiding van werkzoekenden voortaan vertrekken vanuit de beschikbare vacatures, eerder dan vanuit de werkzoekende zelf. Als er een vacature binnenkomt, is er maar één doel: zo snel mogelijk de juiste kandidaat vinden en vervolgens werkgever met werkzoekende matchen. Kortom, Unizo wil dat de Belgische diensten voor arbeidsbemiddeling – de VDAB, Forem en Actiris – meer in dienst komen te staan van de ondernemers. Meer nog, 2013 moet het jaar van de vacature worden. Met ongeveer 300.000 gekende vacatures zal de VDAB meer dan genoeg werk hebben.

Karel Van Eetvelt is gedelegeerd bestuurder van Unizo, dat de belangen van ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen verdedigt.

Foto Luk Collet

(Niet) mee eens?