John Crombez: “Normaliteit in de sector laten terugkeren”

In hoeverre is de schoonmaaksector een prioriteit voor de staatssecretaris voor de coördinatie van Fraudebestrijding John Crombez (sp.a)?

“Schoonmaak is één van dé risicosectoren voor fraude. We willen de normaliteit in de sector terugbrengen. We hebben daarvoor een pakket van een maatregelen klaar. De belangrijkste is de hoofdelijke aansprakelijkheid: de hoofdaannemer is aansprakelijk voor wat er in de keten van onderaanneming gebeurt. Of we bedrijven daarmee niet te zwaar belasten? Wel, we gaan ze gegevens bezorgen waarmee ze kunnen zien of onderaannemers schulden aan het opbouwen zijn of niet. Als er op vlak van lonen een inbreuk wordt vastgesteld, dan worden alle bedrijven op de hoogte gebracht dat er een probleem is. We voorzien een periode waarin overtreders tijd krijgen om inbreuken recht te trekken en als dat niet zo is, stellen we bedrijven die met hen samenwerken in staat om contracten te verbreken. Wanneer ze dan nog doen alsof hun neus bloedt en niks doen, volgen er sancties.”

Crombez wil ook de schijnzelfstandigheid aanpakken, één van de grote problemen in de sector. Hij wil daarvoor een weerlegbaar vermoeden van ondergeschiktheid invoeren, waardoor iemand moet bewijzen dat hij daadwerkelijk als zelfstandige werkt. Vraag blijft of de inspanningen in de schoonmaaksector gewoon niet rendabel zijn, omdat de werven simpelweg te klein zijn. Met andere woorden: is de sector niet tot misbruiken veroordeeld? John Crombez: “Nee, zeker niet. Door heel goed gegevens uit te wisselen en gegevens uit verschillende databanken te combineren, zoals we nu van plan zijn, kan je dat probleem omzeilen.”

<< Terug naar het coververhaal