Japan in cijfers

1.000.000 is 90 jaar (of ouder)

Japan telt meer dan 1 miljoen negentigjarigen en bijna 25.000 honderdjarigen. Volgens de verwachtingen zou de kaap van 1 miljoen honderdjarigen gerond worden omstreeks 2050. Binnen hetzelfde tijdsbestek zal het totale aantal inwoners krimpen tot 100,5 miljoen, waarvan ruim 1 op de 3 ouder dan 65 zal zijn.

1,25

Gemiddeld aantal kinderen per vrouw in Japan: 1,25. Een zeer lage vruchtbaarheidsgraad. Gemiddeld aantal kinderen per vrouw in België: 1,86.

23%

23% van de Japanners is ouder dan 65. Belgische senioren maken 17,4 % van de bevolking uit. In 2050 zal 36 % van de Japanse bevolking ouder zijn dan 65. In België zal dit slechts 25 % zijn.

1.600 euro

Gemiddeld startloon in Japan: 170 000 yen (1.600 euro bruto).

3.451 euro

Gemiddeld maandloon in Tokio: 364 800 yen  (3.451,1 euro bruto).

40%

Bijna 40 % van de Japanse beroepsbevolking is actief als uitzendkracht, zelfstandige of werkt deeltijds. Hoewel uitzendarbeid in Japan lange tijd verboden was – door de cultuur van de ‘levenslange baan’ – werd de markt in 2004 volledig vrijgemaakt.

Tekst: Rafal Naczyk

Terug naar het coververhaal 'Japan, een keizerrijk in verval'