Intelligentietesten

Het afleggen van een intelligentietest betekent dat je binnen een vastgesteld tijd schriftelijk een vast aantal opgaven moet maken. Bijna altijd hebben de opgaven de vorm van meerkeuzevragen. Bovendien geldt voor de meeste intelligentietests niet alleen de beperkte tijdsduur maar ook de oplopende moeilijkheidsgraadvan de vragen.

Opbouw van de test

De meeste tests zijn zo opgesteld dat ze niet volledig kunnen opgelost worden binnen de gestelde tijdsduur. Je hoeft je dus echtgeen zorgen te maken als je er niet in slaagt om de vragenlijst helemaal af te werken.Wat je bij een intelligentietest in essentie moet doen, is het snel en nauwkeurig bewerken en verwerken van informatie. Zo moet je bijv. de logische samenhang ontdekken in reeksen afbeeldingen of moet je cijferreeksen verder aanvullen.

Scores lezen

Je intelligentiecoëfficiënt of IQ schommelt, afhankelijk van de gebruikte test, tussen 50 en 155. Het gemiddelde IQ schommelt rond de 100, terwijl een IQ van 155 als extreem hoog beschouwd wordt. Facetten van je begaafdheid zijn je ruimtelijk doorzicht, je creativiteit, je verbaal bevattingsvermogen, je geheugen, je numeriek bevattingsvermogen, je deductief en inductief redeneringsvermogen en je motivatie en dit steeds rekening gehouden met de nodige snelheid.

Tips voor een succesvolle intelligentietest

Wij geven je alvast enkele tips om succesvol intelligentietesten af te leggen:
- Lees grondig de instructies die aan de test vooraf gaan.
- Lees of bekijk de opgaven zeer nauwkeurig vooraleer je begint na te denken over de oplossing.
- Probeer niet kost wat kost alle opgaven af te maken.
- Vind je het juist antwoord niet, maar kan je met zekerheid enkele foute antwoorden elimineren, gok dan. Een item openlaten betekent namelijk per definitie een foutief antwoord. (Opgelet: aangezien het niet de bedoeling is dat je de hele lijst afwerkt, heeft het geen zin tijdens de laatste minuut alle open vragen te gaan gokken! Zo verknoei je alleen maar je resultaat.)

Terug naar het dossier over psychologische testen