Indiase kenniswerkers scoren goed op Belgische arbeidsmarkt

In India vingen we op dat steeds meer hoogopgeleide Indiërs terugkeren naar hun thuisland.

Maar vooralsnog blijven Indiase hooggeschoolden behoorlijk populair in Vlaanderen. Van de 3.930 arbeidskaarten B voor hooggeschoolden en leidinggevenden die het Vlaamse gewest in 2010 uitreikte, namen de Indiërs er net geen 1.200 voor hun rekening. Dat is haast dubbel zoveel als de Japanners, die op de tweede plaats komen in de ranking van buitenlandse hoogopgeleiden in ons land. Bovendien lijkt het aandeel van de Indiërs nog stevig toe te nemen: terwijl ze in 2006 ‘nog maar’ voor 21 procent van alle arbeidskaarten B voor hooggeschoolden tekenden, liep dat aandeel vorig jaar al op tot 30 procent.

Arbeidsmigratie

Jos Barbé, directeur van de Vlaamse dienst Arbeidsmigratie, wijst er bovendien op dat die cijfers niet het volledige verhaal vertellen. “Sinds kort geldt er een bilateraal akkoord tussen België en India, waardoor Belgische bedrijven ook gedetacheerde Indiase hooggeschoolden vlotter naar hier kunnen halen. Dat zijn werknemers die in dienst blijven van een Indiaas bedrijf en ook onder de Indiase RSZ-wetgeving vallen, maar toch in België aan de slag kunnen. In bepaalde gevallen doen zowel het Belgische bedrijf in kwestie als de betrokken werknemers zich daar voordeel bij."

"Het totale aantal arbeidskaarten dat specifiek met het oog op dergelijke detacheringen werd afgeleverd liep in 2010 toch ook al op tot ruim 2.400. Ook daar zitten ongetwijfeld flink wat Indiase hooggeschoolden bij.” Met andere woorden: mochten Indiase hooggeschoolden Vlaanderen nu massaal de rug toekeren om op opnieuw in eigen land aan de slag te gaan, dan is dat slecht nieuws voor onze bedrijven.

Kennismigratie

Nogal wat Belgische ondernemers en politici schoten de voorbije jaren met scherp op de ‘te strenge’ criteria en procedures inzake kennismigratie naar ons land. Uit een studie van Deloitte blijkt nu dat die kritiek nergens op slaat. In vergelijking met onze buurlanden scoort België zelfs het best op vlak van looneisen en migratieformaliteiten voor kennismigranten. In ons land wordt een dergelijke arbeidskaart B gemiddeld al na drie weken afgeleverd, terwijl die procedure in Spanje of Italië tot zes maanden kan aanslepen. Nog volgens Deloitte scoort Vlaanderen op dat vlak ook beter dan Brussel of Wallonië.

Terug naar het coververhaal 'De Indiase talentschaarste'