"Ik wil het bedrijf efficiënter organiseren. Hoe pak ik het aan?"

Zelf aan de slag gaan met lean management? Doe dat dan niet van vandaag op morgen, maar kies voor een geleidelijke aanpak. Professor Luc Chalmet geeft wat goede raad.

1. Kies een naam voor het project, aangepast aan de bedrijfscultuur. Je kan met de werknemers beter niet spreken over lean, dat klinkt te theoretisch.

2. Leg aan de werknemers uit dat je een en ander wil veranderen, maar dat het heel geleidelijk zal gebeuren.

3. Introduceer je veranderingen in 3 stappen:

- Ik-fase: laat elke werknemer in zijn eigen omgeving een aantal dingen uitvoeren. Reik middeltjes aan om hun eigen werkomgeving te verbeteren.

- Wij-fase: laat de werknemers binnen hun afdeling of team discussiëren over problemen en vraag hen oplossingen te bedenken. Hoe kunnen we als team minder verspillen?

- Zij-fase: nu is de tijd rijp om de lean-principes op bedrijfsniveau door te voeren.

Welke fouten mag je niet maken?

- Je introduceert lean omdat je wil besparen. Laat dat nu net de verkeerde beweegreden zijn. Doe het in de eerste plaats omdat je voor je klant waarde wil toevoegen. De rest volgt dan wel vanzelf.

- Je begint eraan zonder dat alle managers overtuigd zijn van de voordelen. De kans op slagen slinkt meteen als je niet de steun van bovenuit krijgt.

- Je voert veranderingen heel abrupt door. Weet dat werknemers heel gevoelig zijn voor veranderingen. Pas je hun werkwijze aan, dan creëer je chaos en stoot je op verzet. Doe het stapsgewijs en praat erover.

- Je gaat door tot in het extreme. Té is nooit goed, en dat geldt hier des te meer. Akkoord, je moet je processen blijven evalueren, maar zorg er wel voor dat je organisatie wendbaar blijft. Als de markt verandert, moet je daarop kunnen inspelen.