Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

"Ik ben zwanger. Moet ik verlof nemen om op controle te gaan?"

"Als zwangere vrouw moet je tijdens de zwangerschapsperiode regelmatig op onderzoek in het ziekenhuis en veel van deze onderzoeken vinden plaats tijdens de kantooruren. Moet je hier telkens een dagje verlof voor opnemen?"
 

Een dagje verlof opnemen hoeft niet! Het ondergaan van zwangerschapsonderzoeken kadert immers binnen de wettelijk geregelde moederschapsbescherming.

De werkneemster mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is voor het medisch onderzoek. Tijdens deze afwezigheid wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. De werkneemster behoudt gewoon haar loon.

Er zijn (uiteraard) wel een aantal voorwaarden:

1. Het zwangerschapsonderzoek kan onmogelijk buiten de kantooruren plaatsvinden. Is dit wel het geval, dan moet dit onderzoek ook buiten de kantooruren gebeuren.
2. De werkgever moet op de hoogte zijn van de zwangerschap.
3. De werkgever moet vooraf door de werkneemster ingelicht worden van haar afwezigheid.
4. De afwezigheid moet door een geneeskundig getuigschrift gestaafd worden:
- indien een cao of het arbeidsreglement dit voorschrijft;
- of op verzoek van de werkgever.

Rest nog te melden dat de moederschapsbescherming niet enkel geldt ten aanzien van personen verbonden door een arbeidsovereenkomst (dit zijn dus arbeiders, bedienden, …), maar ook ten aanzien van alle personen die arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon, waaronder bijvoorbeeld leerlingen.

Meer over je rechten tijdens je zwangerschap?

i.s.m. SD Worx