"Ik ben 50 en op zoek naar werk. Word ik gediscrimineerd?"

"Ik ben 50 jaar en solliciteerde onlangs voor een job als boekhoudster. In een antwoordbrief kreeg ik te horen dat men op zoek was naar een kandidaat op héél lange termijn en mijn profiel dus niet in aanmerking kwam. Is dit discriminatie?"

Discriminatie is verboden

Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden in de arbeidsverhoudingen. Dit verbod geldt al vóór de aanwerving, gedurende de tewerkstelling en tot aan het ontslag.

Wat is discriminatie ?

Direct en indirect onderscheid

Direct onderscheid is de situatie die zich voordoet wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie op basis van één van de beschermde criteria (leeftijd is een beschermd criterium).

Indirect onderscheid is de situatie die zich voordoet wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen gekenmerkt door een bepaald beschermd criterium, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen.

Directe en indirecte discriminatie 

Directe discriminatie is direct onderscheid op grond van een beschermd criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden.

Indirecte discriminatie is indirect onderscheid op grond van een beschermd criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden.

Rechtvaardiging

Direct of indirect onderscheid op basis van de leeftijd kan objectief gerechtvaardigd zijn door een legitiem doel. De middelen om dat doel te bereiken moeten dan passend en noodzakelijk zijn.

Concreet

Het antwoord dat je kreeg laat een ongunstiger behandeling dan een ander in een vergelijkbare situatie vermoeden, op basis van je leeftijd. Zeker is dit echter niet, het wordt niet uitdrukkelijk vermeld.

Indien de ongunstiger behandeling op basis van de leeftijd zou bewezen zijn, rijst de vraag of dit onderscheid al dan niet kan gerechtvaardigd worden. Enkel indien de werkgever dit onderscheid niet kan rechtvaardigen, is er sprake van discriminatie.