Hoeveel werklozen werden vorig jaar geschorst?

In 2009 kregen een 680.000 werklozen een uitkering. Hoeveel krijgen ze precies? Hoeveel betaalt de Belgische staat voor al die uitkeringen? En hoeveel werklozen werden uiteindelijk geschorst?

Welke uitkering krijgen werklozen?

Tijdens de eerste 6 maanden krijgt een werkloze 60% van het laatste brutoloon (begrensd tot 2.206 euro/maand): maximaal 1.320 euro/maand. Wie na verloop van tijd een gedeelte van zijn werkloosheidsuitkering verliest, valt terug op een maandbedrag van 725 euro (alleenstaanden) of 967 euro (gezinshoofden). Deze bedragen stemmen overeen met het leefloon.

Hoeveel kosten al die werkloosheidsuitkeringen ons?

In het eerste semester van 2009 werd 3.348.306.293 euro uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen. Circa 6,87 miljard euro over heel 2009.

Hoeveel werklozen werden vorig jaar geschorst?

Tussen januari en juni vorig jaar gingen 67.228 werklozen op gesprek bij de RVA. In diezelfde periode werden 3.147 werklozen definitief geschorst, 3.928 werden beperkt of tijdelijk. Als we dit extrapoleren naar het hele jaar, dan komen we op ruim 14.000 schorsingen (definitief en tijdelijk) in 2009. geschorst.

Foto: Michel Wiegandt

Lees ook:
- Hoe Armand zijn uitkering definitief verloor
- Na welke termijn verliezen werklozen hun uitkering?