Is het toegelaten om een pauze te nemen tijdens je werkdag?

"Mijn werk vereist grote concentratie en vaak zit ik urenlang onafgebroken achter een computerscherm. Kan mijn baas mij verbieden om dan af en toe ook een kwartiertje te pauzeren om even de benen te strekken?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

In principe mag je maximum zes uren werken en heb je dan recht op een pauze.

De duur van de pauze wordt vastgesteld bij CAO of KB. Bij gebrek aan CAO of KB bedraagt de pauze minimum één kwartier ten laatste op het moment dat je zes uren hebt gewerkt. Raadpleeg het arbeidsreglement om te zien welke pauzeregeling op jou van toepassing is.

Jeugdige werknemers, dit zijn minderjarige werknemers die vijftien jaar of ouder zijn en die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, mogen niet meer dan vier en een half uur ononderbroken werken. Wanneer de arbeidsdag langer duurt dan 4,5 uur, moet een half uur pauze toegekend worden. Duurt de arbeidsdag minimum zes uur, dan heb je als jeugdige werknemer recht op een pauze van één uur waarvan een half uur in één keer moet worden genomen.

De hierboven beschreven pauzeregelingen zijn wettelijk voorgeschreven minima. Afhankelijk van de sector, onderneming of zelfs functie zijn ruimere afspraken mogelijk. Het is in principe de werkgever die bepaalt wanneer je werkt door een uurrooster af te spreken. De toepasselijke pauzeregelingen moet in het arbeidsreglement worden opgenomen, net zoals de uurroosters.

Bepaalde functies omvatten meer vrijheid op het vlak van arbeidstijd, denk maar aan de telewerkers of de handelsvertegenwoordigers, waardoor je zelf je arbeidstijdorganisatie in handen hebt en zelf je werkritme kan bepalen.