Het hervormingsproces binnen justitie: een veelkoppige draak

Met goed 12000 personeelsleden, waarvan 4000 magistraten, is de Federale Overheidsdienst Justitie een van de grootste werkgevers van het land. In de nasleep van het Octopus-akkoord en Copernicus (hervorming van het openbaar ambt, nvdr) zagen zij hun lonen en werkomstandigheden de voorbije jaren al fors verbeteren.

Johan Vermeire, secretaris federale overheidsdiensten bij het ACV: “In 2002 lag het loon van een beambte bij de rechtbank lager dan de werkloosheidsuitkering van een gezinshoofd. Dat is vandaag gelukkig voltooid verleden tijd, maar er is nog altijd veel werk aan de winkel inzake optimalisatie van de bestaande structuren. De kleine, lokale baronieën die de voorbije decennia werden opgebouwd zijn wellicht niet meer van deze tijd. Daarnaast moeten we veelbelovende nieuwkomers die we vandaag willen aantrekken ook meer perspectief bieden. Grote struikelblokken zijn vandaag bijvoorbeeld nog altijd de IT-infrastructuur, het gebrek aan efficiëntie en slagkracht en de concrete uitwerking van het vormings- en opleidingsaanbod. Rond heel wat van die pijnpunten is de voorbije jaren wel al een en ander in gang gezet, het komt er nu vooral op aan de kroon op het werk te zetten. En de tijd dringt: ik hoor meer en meer gemotiveerde werkkrachten zeggen “als we niet meer perspectief krijgen, dan houdt het hier voor ons op.”

Vermeire geeft grif toe dat het een illusie is te denken dat één minister vlug vlug voor de noodzakelijke hervormingen kan zorgen. “Maar je mag niet vergeten dat we intussen al bijna tien jaar bezig zijn, en dat er over de partijgrenzen heen toch al een behoorlijke consensus bestaat over de grote lijnen. Het zou dan ook een grote teleurstelling zijn, mochten we merken dat er tegen het einde van deze legislatuur niets concreets op tafel liggen.”

Gepubliceerd in het Vacature Magazine van 27 februari 2010

Lees ook: Werken voor justitie: 2 ambtenaren met 20 jaar ervaring getuigen