Het goede vakantiedoel van - Luc vecht voor de bescherming van forten

Naam: Luc Olyslager

Werkt als: strategieplanner in de communicatiesector

Leeftijd: 56 jaar

Vakantieplannen: fietstocht naar Frankrijk

Wat doet u dagdagelijks?

“Ik werk als analist en strategieplanner in de communicatiesector.
Ik stel ook mijn professionele skills ter beschikking van mijn vereniging. Anders gezegd: ik probeer een zo groot mogelijk publiek te informeren over onze activiteiten.”

Voor welk goed doel zet u zich deze vakantie in?

“Ik draag mijn steentje bij tot de bescherming van forten. Wist u dat Antwerpen één van de grootste versterkte omwallingen van Europa had ? En dat die is moeten wijken voor de aanleg van de Antwerpse ring? In heel Vlaanderen zijn er trouwens veel militaire vestigingen, van de middeleeuwen tot WOII. Vandaag vind je nog veel sporen terug van  die bouwwerken: naast de fortengordels rond Antwerpen zijn er de Antitankgracht, de Atlantikwall,  de Staats-Spaanse linies, de citadel van Diest, de talloze bunkersites… Op een bepaald moment vond men dat die bouwwerken een vorm van landschapsvervuiling waren, omdat ze militair achterhaald waren. Het Vlaams Vestingbouwkundig Centrum Simon Stevin vindt dat het juist gaat om een waardevol patrimonium dat moet beschermd worden. Wij overtuigen de plaatselijke overheden ervan die forten te conserveren of een andere bestemming te geven. Een fort kan dienst doen als park, er kunnen verenigingen en bedrijfjes in huizen. Onze gesprekspartners zijn onder meer het Forum voor Erfgoedverenigingen, de provincie- en gemeentebesturen, kabinetten, toeristische organisaties.  We staan voor de uitdaging om onze werking verder te professionaliseren. Onze plaatselijke vrijwilligers doen alles nu na de werkuren en dat maakt overleg met officiële instanties soms moeilijk. Het leuke is dat ik mijn competenties ten dienste stel van mijn vereniging.  Ik publiceer informatie, geef lezingen en rondleidingen en werk mee aan de uitbouw van het documentatiecentrum.

Nu ben ik volop bezig aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014. Het zal dan precies 100 jaar geleden zijn dat de Grote Oorlog begon. Er komt onder meer een reizende tentoonstelling, een fortendag en wie weet een televisieprogramma.”

Heeft u zich vroeger al ingezet voor het goede doel?

“Ik woonde een tijdje in Steendorp, waar ik al snel gefascineerd raakte door het plaatselijke fort. Voor mij werd vestingbouw een heuse passie. Er zijn dan ook zo veel facetten aan forten. Neem bijvoorbeeld de bouw ervan: men gebruikte destijds technieken die vandaag amper nog bekend zijn."

www.simonstevin.org
Met dank aan: www.vrijwilligerswerk.be