Het cv van Steven Vanackere

Personalia

  • Naam: Steven Vanackere
  • Geboortedatum: 4 februari 1964
  • Geboorteplaats: Wevelgem
  • Burgerlijke staat: gehuwd, geen kinderen

Opleiding

  • gemeentelijke basisschool van Sint-Stevens-Woluwe
  • Latijn-Wiskunde in het Sint-Albertuscollege van Haasrode (paters Karmelieten)
  • licentiaat Rechten (K.U.Leuven, 1987)
  • licentiaat Economische Wetenschappen (K.U.Leuven, 1988)
  • enige kandidatuur Politieke Wetenschappen (K.U.Leuven, 1985)

Loopbaan

1987 – 1988: Attaché bij de Kredietbank n.v.
1988 – 1989: Directie-attaché bij BAC - Adviseur bij CEPESS (centrum voor economische, politieke en sociale studies)
1990 – 1991: Adviseur van algemeen CVP-voorzitter Herman Van Rompuy
1991 – 1993: Adjunct-kabinetschef van Jos Chabert, Minister van begroting, financiën, openbaar ambt en externe betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1993 – 2000: Directeur-generaal van de Haven van Brussel
1995 – 1999: Kabinetschef van Jos Chabert, Minister van economie, begroting, financiën en externe betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2000 – 2005: Adjunct-directeur-generaal van de MIVB
2004 – 2007: Vlaams volksvertegenwoordiger, en lid van verschillende commissies: de commissie Brussel en Vlaamse rand, promotor Brussel; de commissie Welzijn, Gezondheid en Gezin; de commissie Algemene zaken, Begroting en Financiën en de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, promotor cultuur
Sinds 2006: Schepen van Economie, Handel, Haven, Aankoopcentrale en Vlaamse aangelegenheden voor de stad Brussel (vanaf juli 2007: verhinderd)
2007 – 2008 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2008 2009: Vice-Eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
2009 – 2011: Vice-Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
2011 2013: Vice-Eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling