Het cijfer: 93.825 Vlaamse jobs voor Brusselaars

Nog nooit heeft Vlaanderen zoveel werkaanbiedingen doorgegeven aan Brussel en Wallonië.

In 2010 speelde de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) een recordaantal vacatures door aan de Brusselse collega’s van Actiris, namelijk 93.825. De hoofdstad telt in totaal 107.000 werklozen. En de Waalse Forem kreeg 79.809 aanbiedingen voor jobs. In dit gewest zijn er 232.000 werklozen.

Samen gaat het niet over 173.634 vacatures omdat dezelfde vacatures soms naar de twee arbeidsbemiddelaars worden doorgespeeld. Vergeleken met 2009 is dit een stijging met 50%.

Omgekeerd ontving de VDAB 2.110 vacatures uit Brussel en 18.191 uit Wallonië.

Vandaag werken er al 49.000 Walen en 40.000 Brusselaars in Vlaanderen.