Heb je recht op klein verlet als je deeltijds werkt?

Ja, een deeltijdse werknemer heeft wel degelijk recht op klein verlet in zoverre de bedoelde afwezigheidsdagen samenvallen met dagen waarop de werknemer normaal zou werken.
Voor gebeurtenissen waarvoor de dag van het klein verlet uitdrukkelijk is bepaald, zal de deeltijdse werknemer dus enkel recht hebben om met behoud van loon van zijn werk afwezig te zijn indien hij normaal gezien zou werken op die dag.
Er zijn echter ook gebeurtenissen waarvoor de werknemer de dag(en) van afwezigheid mag kiezen binnen een welbepaalde periode. Voor die gebeurtenissen heeft een deeltijdse werknemer dezelfde keuzemogelijkheid als een voltijdse werknemer.

Voorbeeld:

Als een werknemer in het huwelijk treedt, heeft hij het recht om twee dagen afwezig te blijven met behoud van zijn loon. De dagen waarop hij afwezig blijft, mag hij vrij kiezen tijdens de week van het huwelijk of de daaropvolgende week.
Een werknemer die bijvoorbeeld enkel op maandag en woensdag werkt, mag 2 dagen klein verlet nemen, op maandag en woensdag.