Grafologie: een tip van de sluier

Grafologie is een stuk complexer dan vaak vermoed wordt. De betekenissen van tekens zijn immers contextbepaald. De kunst bestaat er dus in de tekens juist te interpreteren en zo een waarheidsgetrouw portret te schetsen. Toch geeft mevrouw Christians enkele wenken:


Groot/klein handschrift


Algemeen kan je stellen dat een klein handschrift wijst op een introvert karakter en een zakelijke en onpartijdige persoonlijkheid. De auteur kan echter aan een minderwaardigheidsgevoel leiden.


Een groot, beweeglijk handschrift wijst daarentegen op ondernemingsdrift en vitaliteit. De arrogantie ligt echter op de loer.


De letters m en n
 • De arcade
  De auteur is stressbestendig, kan incasseren, gedraagt zich waardig, is discreet, hoffelijk maar weinig spontaan soms ietwat arrogant.
 • De guirlande
  De auteur is flexibel, openhartig, vriendelijk en contactvaardig. Hij kan echter moeilijk 'neen' zeggen, wat hem beïnvloedbaar maakt.
 • De hoek
  De auteur is gedisciplineerd, trouw aan zijn principes en volhardend. Hij gaat recht vastberaden op zijn doel af, is niet bang van conflicten, maar minder bereid tot consensus en soms onbuigzaam.
 • De draadverbinding
  De auteur is intuïtief, vindingrijk, beweeglijk en flexibel op voorwaarde dat er voldoende spanning in de draadverbinding zit. Een vormeloze draad neigt meer naar besluiteloosheid, gebrek aan stabiliteit, een tekort aan wilskracht en opportunistisch gedrag