"Gezond verstand of morele principes hebben een prijs, en die moeten we met ons allen bereid zijn te betalen."

Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de arbeidsmarkt. Deze week is het de beurt aan Filip Michiels, redacteur van Vacature Magazine.

Ze gingen deze week collectief met de billen bloot: bedrijven die jarenlang vrolijk wapens hadden geleverd aan het regime in Tripoli, politici die ooit zoete broodjes bakten met de heer Kadhafi of geen graten zagen in een Libisch lidmaatschap van de VN-mensenrechtencommissie. Pijnlijk en ontluisterend, zonder meer, maar de discussie over onze betrokkenheid bij wat zich nu in Libië afspeelt, dreigt een veel fundamenteler debat te overschaduwen. Moeten politici puur economische afwegingen – olie, contracten, vluchtelingen - ondergeschikt maken aan ethische overwegingen en gezond verstand? Verwachten wij van hen dat zij bedrijven verbieden business te doen in schurkenstaten, en dat ze desnoods ook sanctionerend optreden? En zo ja, gunnen publieke opinie, vakbonden en betrokken werknemers – wij allemaal dus – die politici dan ook voldoende speelruimte om het kortetermijndenken en de economische waan van de dag opzij te zetten en het bredere kader voor ogen te houden bij hun beslissingen? Niets zo dankbaar en gemakkelijk als de collectieve heilige verontwaardiging van het moment, maar laat ons vooral niet naïef zijn: Libië is geen alleenstaand geval. In Nederland woedt vandaag een fel debat over de levering van tanks aan het Moebarak-regime in Egypte, en dat er binnenkort ook FN-wapens of hoogtechnologische Barco-apparatuur opduikt in nieuwe brandhaarden in het Midden-Oosten of zwart Afrika is een haast statistische zekerheid. De inzet van dit debat reikt overigens ook verder dan principes of morele afwegingen. Onlangs nog hoorden we een Vlaamse topmanager afgeven op de inspanningen die de Vlaamse regering had gedaan om Opel Antwerpen alsnog te redden. “Terwijl het vandaag welgeteld 100 euro kost om een auto vanuit Vietnam – waar de productiekost vijfmaal lager ligt – naar Antwerpen te verschepen.”

De man had een punt maar had Kris Peeters - die beter dan wie ook de zinloosheid van dit soort achterhoedegevechten beseft - wel een andere optie met de hete adem van werknemers, vakbonden en pers in de nek? Laat de Libische gruwel wat dat betreft een les zijn: wapens of technologische apparatuur leveren aan dergelijke regimes is ronduit verwerpelijk, zelfs in naam van de werkgelegenheid. Maar gezond verstand of morele principes hebben wel degelijk een prijs, en die moeten we met ons allen bereid zijn te betalen.