Freelancers gelukkiger dan vaste werknemers

Freelancers zijn gelukkiger met hun baan dan werknemers die vast in dienst zijn. Tot die conclusie kwamen onderzoekers die het verband tussen inkomen en geluk onderzochten. Ze focusten specifiek op de relatie tussen tijd en geld. Daaruit bleek dat de manier waarop een werknemer betaald wordt, voor een deel bepaalt of hij gelukkig is.

Duidelijker verband tussen inspanning en beloning

Freelancers zouden, in tegenstelling tot vast personeel, meer in de gaten houden wat ze verdienen, luidt de theorie. Bij elke loonbrief kan de freelancer precies zien hoeveel zijn gewerkte tijd waard is. Er is dus een heel duidelijk verband tussen de inspanningen en de beloning, wat maakt dat freelancers gelukkiger door het leven gaan dan werknemer die vast in dienst zijn, aldus de onderzoekers van de universiteiten van Standford en Toronto. (JS)