Flexicurity: het Deense arbeidsmarktmodel doorgelicht

Flexicurity: sommigen huiveren bij het woord alleen al, anderen zien in het Deense arbeidsmarktmodel de ideale uitweg voor onze vastgeroeste arbeidsmarkt. Flexicurity: in theorie en in cijfer.

Flexicurity in theorie:

  1. Heel soepele ontslagregeling, met doorsnee ontslagtermijnen van 2 weken tot hooguit 3 maanden
  2. Hoge werkloosheidsuitkeringen, beperkt tot 2 jaar
  3. Uitgebreide opleidingskansen voor werknemers én werklozen

Flexicurity anno 2011:

- Werknemers presteren onder zware druk & veranderen minder graag van job
- Lagere uitkering voor goed verdienende Denen (55 tot 60% van hun laatste loon). Verlies van uitkering leidt tot sociale drama’s.
- Minder centen beschikbaar voor levenslang leren

CIJFERS

70% van alle werknemers werken in kmo’s

800.000 van de 2,8 miljoen inwoners veranderen jaarlijks van baan

5,5% De werkloosheidsgraad verdubbelde de voorbije jaren, maar ligt met 5,5% nog altijd opvallend laag.

73% De activiteitsgraad bedraagt ruim 73%, met dank aan de goed ontwikkelde kinderopvang, die voor 75 procent door de staat gesubsidieerd wordt.