Fietsen voor een belastingvrije vergoeding

Een fietsvergoeding is nog steeds geen recht van de werknemer, maar een gunst van de werkgever. Al zijn er steeds minder werkgevers die een fietsvergoeding weigeren.

In 2009 besliste de Kamercommissie Financiën om de fietsvergoeding fiscaal vrij te stellen tot 0,20 euro per kilometer. Deze som is begin 2013 geïndexeerd tot 0,22 euro. Als je werkgever je maximaal 0,22 euro per kilometer geeft als fietsvergoeding, moet je er noch belastingen noch sociale lasten op betalen.

Stel, je woont 15 kilometer van je werk (30 kilometer heen en weer) en je werkt 210 dagen per jaar. Je werkgever mag je een belastingvrije fietsvergoeding van 1.386 euro per jaar uitkeren, wat overeenkomt met 115 euro per maand. Als werknemer mag je  de fietsonkosten als fiscaal aftrekbare beroepsonkosten aangeven op je belastingaangifte.