Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Exclusief onderzoek van Graydon en Vacature: groeikampioenen in crisistijd

Waar kan een hoogopgeleide sollicitant in deze onzekere tijden best aankloppen? En welke bedrijven blijven ook in crisistijd uitstekend presteren én flink wat hoogopgeleiden aanwerven?

Vacature en Graydon zochten het voor u uit, in een diepgravende analyse van ruim honderd bedrijven actief op de Nederlandstalige rekruteringsmarkt. Opgesplitst in twee sectoren die vandaag stevig blijven aanwerven: sales en marketing enerzijds, ict en engineering anderzijds.

Ja, het is crisis, maar niet voor iedereen.  Goed opgeleide jonge ingenieurs of it’ers worden met werkaanbiedingen om de oren geslagen, in die mate zelfs dat almaar meer bedrijven met openstaande vacatures de blik noodgedwongen naar het buitenland richten. Ook wie een baan in verkoop of marketing ambieert, hoeft niet te wanhopen: bedrijven uit welke sector dan ook blijven nood hebben aan talent dat hun producten in de markt kan zetten. Maar de hamvraag blijft: welke bedrijven bieden jou ook op langere termijn de beste perspectieven. En in welke mate bestaat er een – al dan niet oorzakelijk – verband tussen bedrijven die economisch goed presteren en tegelijk ook stevig inzetten op de aanwerving van hooggeschoold talent? De redactie van Vacature Magazine en Graydon – dé referentie in ons land op vlak van economisch marktonderzoek – sloegen de handen in elkaar om je een antwoord te bieden op deze vragen. Op basis van een analyse die drie parameters met elkaar combineert: de netto aangroei van het aantal hoogopgeleide werknemers, de groei in cashflow en de evolutie van het nettoresultaat. De onderzochte periodes zijn de boekjaren 2008, 2009 en 2010, omdat heel wat bedrijven hun jaarrekening voor 2011 nog niet hebben ingediend.

Eric Vandenbroele, researchverantwoordelijke bij Graydon: “Op een schaal van tien telde de aangroei van het aantal hoogopgeleide werknemers mee voor 6, de evolutie van de cashflow voor 3 en het bedrijfsresultaat voor 1. We kozen heel bewust de cashflow boven de omzet als parameter. Puur economisch bekeken is er immers weinig verband tussen de omzet en prestaties. Het is best mogelijk dat de omzet gestegen is, terwijl de winst stabiel bleef of zelfs daalde. Daarom zijn het bedrijfsresultaat en de cashflow veel betere graadmeters voor de bedrijfsprestaties. Het eerste laat zien hoezeer de kernactiviteit winst oplevert. De cashflow meet dan weer de rentabiliteit die geen winst is, maar in het bedrijf blijft als een soort financiële buffer. Ook voor sollicitanten bijzonder interessant: bedrijven met een positief evoluerende cashflow creëren waarde en kunnen je dus goed betalen.

Prijsbrekers

Een blik op de twee ranglijsten van groeikampioenen leert ons twee dingen. Enerzijds dat prijsbrekers bijzonder sterk uit de verf komen (Aldi, Colruyt, Ikea, Hema), anderzijds dat bedrijven die inzetten op innovatieve milieutechnologie ook verrassend goed scoren (Vyncke, Waterleau Group). En dat allebei in crisistijd. “Ergens is het verheugend vast te stellen dat bedrijven die in lastige economische tijden blijven investeren in de aanwerving van goed opgeleide mensen daar blijkbaar toch voor beloond worden,” aldus nog Vandenbroele. “Tegelijk is dit het verhaal van de kip en het ei: presteren die bedrijven goed omdat ze uitstekende mensen rekruteren of laten net hun uitstekende prestaties hen ook toe om stevig te rekruteren? Om daar echt uitsluitsel over te krijgen zouden we dit onderzoek moeten herhalen. Maar we kunnen er denk ik wel uit afleiden dat het aantrekken van goed opgeleide mensen voor continuïteit in de resultaten zorgt. Waardoor je weer meer middelen krijgt om op niveau te rekruteren.”