Evaluatieproces is eenheidskoek

AKKOORD

Professor Samuel Culbert: “De eenheidskoek die het evaluatieproces is, gaat in tegen het feit dat elke werknemer uniek is: zij of hij brengt unieke competenties de organisatie binnen. Bij de evaluatie worden ze allen vergeleken met dezelfde checklist. Die lijst is gebaseerd op de veronderstellingen over wat competente medewerkers zouden moeten doen. Daarom is het paaien van je baas dikwijls veel belangrijker dan je werk goed doen. Creëer de indruk dat je goed bezig bent, en je baas zal je op alle punten van die lijst goed quoteren.”

NIET AKKOORD

Professor Daniel Vloeberghs: “Inderdaad, we moeten kijken naar de cultuur van de onderneming, naar haar strategie, om te weten welk evaluatiesysteem het beste is. Zo wordt er in een Amerikaanse multinational heel anders geëvalueerd dan in een Vlaamse kmo.”

Terug naar het artikel over zin en onzin van evaluatiegesprekken.