Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Enkele tips voor de goeroe

De situatie is niet altijd zoals jij dat zou willen. Vaak moet je rekening houden met andere mensen die er een andere snelheid op nahouden.

Enkele tips:

"Je bent vlug verveeld indien je geen nieuwe intellectuele uitdaging krijgt."

tip

De huidige werkomgevingen worden gekenmerkt door voortdurende verandering. In die zin zijn ze een goede voedingsbodem voor jouw nooit aflatende ideeënvloed. Soms verander je wel eens meer van idee dan de anderen lief is. Anderzijds moeten die ideeën ook gerealiseerd worden. In elke omgeving is er een taak weggelegd voor een pragmaticus. De pragmaticus is de rol die uw aanvaardbare zwakten (=minder uitvoerend bezig zijn) kan compenseren.

"Je bent een onrustige natuur op zoek naar vernieuwing, innovatie, verandering."

tip

Weet dat waardevolle afspraken, routines en patronen de basis vormen van elke samenleving. Culturele verworvenheden blijven de moeite waard. Gezagsdragers bewaken de verworvenheden van een maatschappij. Tracht ze ook eens positief te benaderen.

"Je hebt een brede belangstelling, met een grote intellectuele nieuwsgierigheid. Je bent een snelle denker."

tip

Tracht af en toe je brains ook wat rust te gunnen door andere dingen te doen, bijvoorbeeld de sportieve toer opgaan. Je hebt een gezond lichaam nodig om je geest optimaal te benutten. Soms heb je te weinig geduld, denk eraan dat sommigen meer tijd nodig hebben dan jij om dezelfde inzichten te verwerven.

"Je hebt vaak onvoldoende geduld om te luisteren naar de zienswijze van anderen."

tip

Het liefst volg je cursussen die nauw aansluiten bij kunst, het alternatieve, de creatieve vormgeving, de nieuwste inzichten in wetenschap en/of techniek. Maar wee als de docent incompetent is. Hij zal het geweten hebben. De grootste nood heb je echter aan trainingen waar je de basistechnieken van coachings- en luistervaardigheden aangeleerd krijgt.

Benieuwd hoe de goeroe zich op de werkvloer gedraagt?

We volgden hem in zijn werkomgeving.