Eindelijk! Het grote gelijk van de vakbonden

De media staan de voorbije dagen bol van uitspraken van politici, economen en andere opiniemakers die het licht hebben gezien: alleen met besparen redt Europa het niet. Ze komen wel jammerlijk laat tot dit inzicht.

Het ACV pleitte al in maart vorig jaar met zijn campagne ‘Help Heinrich’ voor een EU die naast besparingen meer oog zou hebben voor duurzame groei. Voor een Europa dat perspectief zou bieden.

De Europese vakbonden trokken vorig jaar ettelijke keren de straat op om voorstellen rond ‘eurobonds’ (obligaties die binnen de EU gezamenlijk worden uitgegeven om de rente voor aparte lidstaten binnen de perken te houden, nvdr) en een financiële transactietaks kracht bij te zetten. Tijdens de Europese ‘groeitop’ eerder deze week deden we andermaal een poging. Ik kan alleen maar hopen dat het voor het kostbare Europese project nog niet te laat is.
 
Ook het vakbondspleidooi om de uit pan swingende energieprijzen in België aan te pakken had maanden rijpingstijd nodig. Ondertussen regende het aanvallen op de index: de thermometer weggooien lijkt een beter idee dan de koorts aan te pakken. En helaas lijkt het met onze vaststelling dat werklozen niet sneller werk zullen vinden door hen de armoede in te drijven dezelfde kant uit te gaan. Ontmijningspogingen van deze sociale tijdbom worden voorlopig op misprijzen onthaald. We zouden er andermaal niets van snappen.
 
Een volgende test wordt het lang aangekondigde relancedebat. Het ACV ziet dit als een kans om eindelijk te debatteren over de zo noodzakelijke tax shift. Om de lastendruk te verschuiven van arbeid naar kapitaal en van werknemers naar andere inkomensgroepen. Om het debat over de efficiëntie van de overheid open te trekken naar de gunstmaatregelen voor bedrijven. Om eindelijk eens de rechten van jongeren op een fatsoenlijke baan centraal te plaatsen. En om het na de verplichting langer te werken ook eens te hebben over de mògelijkheden voor ouderen om langer te werken.
 
Waarschijnlijk leggen vakbonden het niet altijd even makkelijk en spits uit. En passen onze analyses even niet in de tijdsgeest. Maar ik hoop dat deze voorstellen de kans krijgen die ze verdienen. Of kapen diegenen wiens voornaamste missie eigenbelang en de afbouw van ons sociaal model is opnieuw de agenda, en de beeldvorming?

Door Marc Leemans (51), voorzitter van de christelijke vakbond ACV.