Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Eindejaarspremie verschilt van sector tot sector

Juist omdat in de meeste gevallen de toekenning van een eindejaarspremie sectoraal is bepaald, kunnen de toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze en het tijdstip van betaling verschillen van sector tot sector.


De betaling gebeurt meestal rechtstreeks door de werkgever, in sommige gevallen put het Fonds voor Bestaanszekerheid uit de bijdragen die de werkgever met dat doel heeft betaald.


Ook het antwoord op de vraag wie een eindejaarspremie krijgt, is sectoraal vastgelegd. Zo is het in de meeste sectoren niet voldoende in dienst te zijn op het ogenblik van de uitbetaling, maar moet ook voldaan zijn aan een anciënniteitvoorwaarde en speelt het aantal gewerkte en/of gelijkgestelde dagen binnen een bepaalde referteperiode een doorslaggevende rol.